Pentru anul 2021, schema de ajutoare de stat pentru sectorul HoReCa stabileşte o finanţare estimată la circa 500 milioane de euro.

Proiectul de ordonanță de urgență enumeră codurile CAEN propuse la finanțare din schema de ajutare de stat pentru sectorul HoReCa. Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale a pierderii din cifra de afaceri (sau rulaj in cazul agenţiilor de turism) suferite în anul 2020, comparativ cu anul 2019, în cuantum de 20%.  Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin această schemă de sprijin este de 800.000 euro/întreprindere, în cifre brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe. Bugetul schemei de ajutor de stat va fi de circa 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene, estimându-se că vor primi sprijinul de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și, respectiv, 5.460 agenții de turism. Conform Proiectului de OUG, codurile CAEN care ar urma să intre la finanțare sunt următoarele: agenții de turism licențiate care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990; structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,

structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630. Schema de ajutor de stat ar urma să fie în vigoare de la data adoptării sale până la 30 iunie 2021. În ceea ce priveşte semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul în cadrul schemei, aceasta se va face până cel târziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Etapele de accesare a ajutoarelor de stat vor fi următoarele:

înregistrarea - prin accesarea sistemului informatic dedicat acestui program și completarea formularului electronic de înscriere de către solicitant; depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de stat primite în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, ajutoarele de minimis, precum și cu ajutoarele care se încadrează în domeniul de aplicare a regulamentelor de exceptare pe categorii; depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la faptul ca firma nu era în dificultate la 31 decembrie 2019; depunerea situațiilor financiare anuale; depunerea on-line a balanțelor de verificare lunare pentru urmărirea trasabilității plăților; depunerea on-line a raportărilor contabile semestriale; depunerea certificatului de atestare fiscală. Totodată, solicitantul are obligaţia de a depunea declarația pe propria răspundere a beneficiarului, conform Recomandării CE 4885 final/14 iulie 2020, din care să rezulte îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: că nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale; că nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile menţionate, în funcție de beneficiarul real; că nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista UE jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale şi că nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile precizate mai sus. În fine, ultima etapă o reprezintă primirea în aplicația informatică a mesajului de confirmare a înregistrării solicitării de acordare a ajutorului de stat. „În procesul de implementare a schemei se utilizează mecanismul plății către întreprindere, în ordinea încărcării cererilor însoțite de documentația completă și conform datelor încărcate în aplicația informatică utilizată pentru înregistrarea și administrarea ajutorului de stat în scopul prezentei scheme” - se mai arată în proiectul de OUG.