Sesiunea de apeluri se deschide azi, 18 august, începând cu ora 10.00, și va dura până la data de 30 septembrie.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Antreprenoriatului și Turismului (MAT), la data de 19 iulie au fost lansate primele două programe Start-up Nation și Start-up-ul dedicat românilor din diaspora, iar astăzi, 18 august, începând cu ora 10.00, va fi lansat programul Femeia Antreprenor, fiind al treilea apel deschis în cursul anului 2022. Unul dintre principalele obiective ale Programul Femeia Antreprenor este stimularea şi sprijinirea structurile economice private, înființate și conduse de către femei. Programul contribuie și la atingerea unuia dintre standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - egalitatea de gen din domeniul antreprenorial, fiind totodată o măsură personalizată pentru a asigura accesul la finanțare pentru această categorie de antreprenori, în condițiile în care în prezent, în România, numai 36,8% dintre antreprenori sunt femei. Programul are o noutate, și anume faptul că are componenta digitală obligatorie, în valoare de de 5.000 de euro din cadrul granturilor. Alte obiective vizează îmbunătățirea performanțelor economice ale acestor structuri, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile, incluzive și, nu în ultimul rând, stimularea inovării și a pregătirii antreprenoriale.

Pot fi beneficiari ai programului microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care trebuie să îndeplinească condiția ca cel puțin unul dintre asociați să fie femeie și să dețină minimum 50% din acțiuni. Înscrierea se face pe cale electronică, în prima etapă - o preînscriere pe platformă, iar ulterior - etapa de completare a formularului electronic de înscriere. Ordonanţa care a stat la baza înființării acestui program a prevăzut ca acesta să funcționeze pe o perioadă de 5 ani - până în anul 2027, cu 5.000 de beneficiari per total, bugetul total ridicându-se la un miliard de lei. În ceea ce privește anul 2022, numărul de beneficiari maxim este 1.000, iar bugetul - de 200.000 de lei. Potrivit prevederilor legale, la fel ca și în cazul programului Start-up Nation și Start-up Diaspora, vor fi două categorii de granturi: un grant de 100.000 de lei - dacă societatea care aplică va înființa un loc de muncă nou și 200.000 de lei - dacă va înființa minimum două locuri de muncă noi. De precizat, în încheiere, că Ordinul nr. 1.314/2022 al ministrului Antreprenoriatului și Turismului privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 799 din 11 august 2022.