Programul Comerț 2020 va avea un buget de 40.000.000 lei, din care vor fi acordate ajutoare nerambursabile de la stat de câte 250.000 de lei (circa 52.000 de euro), iar intensitatea sprijinului va fi tot de maximum 90%, cu posibilitate de accesare a unui credit de la băncile partenere.

 

Condiţii de îndeplinit

Pentru a intra în acest program, firmele participante trebuie să îndeplinească unele condiții dintre care amintim: au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii; beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare - 2021, 2022, 2023-, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de muncă, existente la data înscrierii în program și numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni).

 

Cheltuieli eligibile

Printre cheltuielile eligibile se numără: achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii); achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare; achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare; achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale; achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru; investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse și servicii (etichetare ecologică, licențe), software pentru comerţul on-line sau pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă; achiziţionarea de mobilier, birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale; certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor; realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate, pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN și pe toata perioada de monitorizare; achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii; participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare; achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.