Ieri, la sediul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bihor a avut loc semnarea contractelor în vederea accesării fondurilor nerambursabile acordate prin Submăsura 6.1. pentru tinerii cetățeni români din afara granițelor țării care se instalează ca șefi sau manageri ai exploatației.

Potrivit legislaţiei în vigoare, pot solicita finanțare europeană nerambursabilă tinerii fermieri din diaspora care au absolvit în ultimii 5 ani calendaristici dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol din țări membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe UE. O altă condiție este ca aceștia să fi avut un loc de muncă în țări membre ale Uniunii Europene, sau în țări terțe, în domeniul agricol, cel puțin 3 luni în ultimele 12 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare. Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. De asemenea, acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de Afaceri. Potrivit datelor oficiale, la nivelul întregii ţări, au fost depuse 177 de proiecte, dintre care 40 - la instituţia bihoreană. În ceea ce priveşte semnarea contractelor, “în cea de-a treia etapă, ieri au fost semnate 4 din cele 10 dosare contractate, în prezent fiind în curs de evaluare 25 de cereri depuse în cursul lunii mai. Precizez că în cea de-a patra etapă a fost depusă 1 cerere de finanţare, în a cincea etapă –  urmează, conform consultărilor, încă 15 cereri, pentru ca în cea de-a 6-a etapă să fie depuse, conform consultărilor, alte 15 cereri de finanţare. Trebuie să spunem că sprijinul acordat prin SM 6.1 contribuie la promovarea activităţilor agricole în mediu rural şi încurajarea tinerilor din diaspora de a se reîntoarce acasă şi a începe activităţi agricole” - ne-a precizat directorul OJFIR Bihor, dl. Cristian Marin Buzlea.

Potrivit Ghidului de finanţare a Submăsurii 6.1 pentru tinerii fermieri din diaspora, sprijinul public acordat prin PNDR 2020 este 100% nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole, dimensiunea exploatației agricole putând fi calculată și prin noua aplicație pusă la dispoziția publicului pe pagina de internet a AFIR - http://so.afir.info/). Finanțarea se acordă tinerilor fermieri sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare. Acordarea sprijinului va fi proporțională cu gradul de îndeplinire a Planului de Afaceri. Ghidul solicitantului și materialele necesare accesării pot fi consultate pe site-ul AFIR, www.afir.info - Investiții PNDR, în secțiunea dedicată submăsurii 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Şi, o ultimă precizare: termenul de depunere pentru submăsura 6.1 - Tinerii din diaspora pot solicita fonduri nerambursabile a fost prelungit până la data de 5 iulie.