Potrivit reglementărilor legale, în cursul anului, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor cu caracter repetitiv (în funcţie de perioada fiscală trimestrial sau lunar).

Este vorba despre, printre altele, de Declaraţia 112 la salarii, decontul de TVA, dar şi declaraţii care se depun o singură dată pe an. Concret, este vorba despre: Declaratia 094, cu termen de depunere 27 ianuarie 2020. Obligaţia revine persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care: au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent; nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro. În Declaraţia 094 se declară cifra de afaceri realizată în anul precedent; Declaraţia 205, cu termen 31 ianuarie 2020. Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, pentru veniturile stabilite de lege; Declarația 207 - cu termen 31 ianuarie 2020. Această declaraţie este echivalentă declaraţiei 205, dar pentru impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți; Formularul 012- cu termen 31 ianuarie 2020. Declaraţia 012 este notificarea privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit care se depune de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată; Declaraţia 101 – termen 25 februarie/25 martie 2020. Aceasta este declaraţia anuală privind impozitul pe profit care se depune până la 25 martie a anului următor celui pentru care se calculeaza impozitul pe profit. Sunt obligate să depună declaraţia, până în 25 februarie 2020, organizatiile non profit; Situaţiile financiare anuale pe 2019 - pentru societăţile cu răspundere limitată (SRL), termenul fiind 29 mai 2020. Situaţiile financiare anuale ale SRL-urilor se depun în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 mai 2020. De asemenea, mai trebuie depuse: Formularul 097 - pentru aplicarea prin opţiunea a sistemului TVA la încasare, cu termen 27 ianuarie 2020. Acest formular se depune până în 25 ianuarie de către contribuabilii care optează să aplice sistemul TVA la încasare; Declaraţia 230 – cu termen 16 martie 2020. Declaraţia se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz: dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.