Agricultura reprezinta un sector de bază al economiei naționale care poate susține ameliorarea stării economice a României și poate contribui la integrarea tinerilor indiferent de nivelul specializării sau studiilor pe care le-au absolvit – se arată în Nota de fundamentare a noilor prevederi aflate în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.

Angajatorii care activează în sectorul agro-alimentar, care încadrează în muncă, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, înregistrați ca șomeri în evidența Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă Județene beneficiază lunar, pentru o perioadă de maximum 18 luni, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ și a mecanismului de implementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.250 lei. În cazul în care persoanele prevăzute mai sus sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii medii, angajatorii beneficiază lunar, pe o perioadă de maximum 18 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 3.500 lei. În cazul în care aceste persoane sunt angajate pe posturi ale căror cerințe presupun studii superioare indiferent de specialitatea acestor studii, angajatorii beneficiază lunar, pe o perioadă de maximum 18 luni,  pentru fiecare persoană angajată din această categorie, de o sumă reprezentând echivalentul a 75% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 6.000 lei. Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă minimum 6 luni de la data încetării acordării sprijinului financiar. Sumele prevăzute se vor acorda pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu AJOFM contracte sau convenții, potrivit prevederilor art. 80, 85 și art. 93^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Angajatorii care încetează din inițiativa lor contractele individuale de muncă ale salariaților, anterior expirării termenului prevăzut de lege sunt obligați să restituie, integral, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă. Sumele prevăzute mai sus, pentru sectorul  de activitate agricultură se acordă din bugetul de stat prin bugetul MADR, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la Agențiile pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în raza cărora aceștia își au sediul social. Procedura de acordare a sumelor prevăzute mai sus urmează să fie aprobate prin ordin MADR, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Potrivit iniţiatorilor proiectului, adoptarea acestei măsuri de sprijin are în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului in rândul tinerilor la nivel național, precum și asigurarea unui ajutor financiar acordat angajatorilor care activează în agricultură pentru susținerea plății salariilor angajaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2; Bugetul alocat pentru măsurile active de sprijin reglementate prin OUG urmează să se acorde prin bugetul MADR, putând fi acoperite din fonduri externe nerambursabile prin Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în limita sumelor alocate, dar nu mai mult de 243.605 mii lei și în conformitate cu prevederile și regulile aplicabile de acordare a finanțării prin MFE.