Începând cu luna octombrie, fermierii vor achita de luna viitoare cu 50 de bani mai puțin pe litrul de carburant utilizat în agricultură, dacă vor alimenta de la benzinăriile care aplică schema de ajutor de stat ce urmează să fie prelungită.

Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență pentru susţinerea acordării de reduceri ale preţurilor la benzină și motorină. Noile prețurile reduse cu 50 de bani pe litru se vor aplica în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2022, aceasta fiind o prelungire a OUG nr. 106/2022 care expiră la sfârșitul acestei luni. Conform noilor prevederi legale, în perioada 1 octombrie 2022 - 31 decembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali - persoane fizice și juridice, precum și către operatorii economici autorizaţi care achiziționează carburanţii din depozite şi/sau stații de distribuție pentru consumul propriu sau pentru revânzare, şi care acordă o reducere de preț de 50 de bani/ litru, inclusiv TVA, la preţul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 25 de bani/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate. Pentru fracțiuni dintr-un litru reducerea de preț și respectiv compensarea se vor acorda proporțional. Pe perioada de aplicare a schemei de compensare, operatorii economici care comercializează benzină și motorină prin intermediul staţiilor de distribuţie carburanţi vor afișa pe totem prețul care include această reducere de preţ, iar în sistemul de gestiune şi la pompă va fi înscris preţul de vânzare fără reducerea comercială. În cazul acordării reducerii de preț aceasta se va evidenția distinct pe documentele fiscale aferente vânzărilor, bonuri fiscale şi/sau facturi. Potrivit prevederilor legale,  compensația de 25 de bani/litru se stabileşte şi se individualizează de către operatorii economici într-o declaraţie al cărei model se aprobă prin ordin al Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală. Declarația se depune la unitatea fiscală competentă până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea şi reprezintă şi cerere de compensare. Măsura se va aplica de la 1 octombrie. Potrivit proiectului, se interzice revânzarea produselor achiziționate  cu excepția operaţiunilor de revânzare realizate de către operatorii economici autorizați , care deţin atestate de înregistrare pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice emise de către autoritatea competentă, care sunt obligați să acorde clienților finali, persoane fizice sau juridice, reducerea de preț prevăzut de lege, acordată acestora de către producători, respectiv furnizori/importatori și să o evidenţieze distinct pe factura emisă. Actul normativ stabileşte că revânzarea produselor achiziționate în condițiile legii de către clienții finali, persoane fizice si juridice, precum şi de către operatorii economici autorizați care achiziționează carburanţii din depozite şi/sau stații de distribuție pentru revânzare fără a acorda şi evidenția reducerea de preț, reprezintă contravenție și se sancționează după cum urmează: cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice, respectiv cu amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.