Ministerul Agriculturii reaminteşte fermierilor că pot depune cereri pentru subvenția de 1.000 de euro pe hectarul de usturoi până la data de 15 mai 2019, iar producția de usturoi trebuie valorificată între 1 iulie și 29 noiembrie a anului de cerere.

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea productiei de usturoi. Mai exact, acest sprijin se adresează: producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil în anul de comercializare a producţiei de usturoi; producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016; producătorilor agricoli persoane juridice. Pentru a accesa programul de susținere a producției de usturoi, solicitanții sprijinului trebuie să depună o cerere de înscriere în program până la data de 15 mai inclusiv, urmând ca Direcțiile Agricole Județene să verifice existența culturii și să înregistreze cererea în Registrul unic dedicat Programului. În ceea ce priveşte condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească, cumulativ, pentru acordarea ajutorului de minimis de 1.000 de euro/ha, acestea sunt următoarele: să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp; să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi în anul de cerere; să facă dovada producției realizate prin documente justificative. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă comercializarea producției de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la Direcțiile Agricole Județene până la data de 29 noiembrie. Documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă comercializarea producției de usturoi valorificate în anul 2019, se depun la Direcțiile Agricole Județene până la data de 29 noiembrie, inclusiv. De asemenea, potrivit prevederilor legale, valorificarea producției se face în perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv a anului de cerere.

Reamintim că Schema de ajutor de minimis se desfășoară pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2019-2021, iar sprijinul financiar este de 1.000 euro/ha cultivat cu usturoi și se calculează proporțional cu suprafața de pe care s-a obținut o cantitate minimă de 3.000 kg/ha. În ceea ce priveşte bugetul pentru anul 2019 - acesta este de 2.000.000 euro (9.300.000 lei) și se aprobă anual.