Potrivit comunicatului Executivului european, măsura face parte din strategia României de asigurare a protecției pădurilor și a biodiversității. Schema va contribui, de asemenea, la obiectivele strategice ale UE legate de tranziția verde.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României în valoare de 500 de milioane EUR pusă la dispoziție prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență („MRR”) pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafețe împădurite. Potrivit oficialilor, schema în valoare de 500 de milioane euro va permite României să creeze noi suprafețe împădurite care vor contribui la prevenirea eroziunii și a inundațiilor, la curățarea aerului și la combaterea schimbărilor climatice. Totodată, măsura va contribui atât la ducerea la îndeplinire a obiectivelor Pactului verde al UE, sprijinind însă şi dezvoltarea economică a zonelor rurale din România. Măsura notificată de România urmează să fie finanțată integral prin Mecanismul de redresare și reziliență, în urma evaluării pozitive de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării acestuia de către Consiliu. În cadrul schemei, se va oferi sprijin sub forma unor granturi directe proprietarilor publici și privați de terenuri agricole adecvate pentru împădurire, inclusiv municipalităților, precum și asociațiilor acestora. Pentru a beneficia de ajutor, proprietarii de terenuri agricole trebuie să creeze trupuri de pădure de cel puțin 0,5 ha sau cordoane forestiere (adică rânduri de arbori și arbuști pentru a proteja terenurile agricole împotriva eroziunii eoliene și a secetei) cu o suprafață de cel puțin 0,1 ha. De asemenea, beneficiarii vor fi obligaţi să se asigure că terenul pe care sunt plantate trupurile de pădure sau cordoanele forestiere este adecvat pentru împădurire, care trebuie realizată în conformitate cu un plan de proiect aprobat de Garda Forestieră din România, în care sunt detaliate speciile de arbori și arbuști care urmează să fie plantați, precum și densitatea plantațiilor. Schema se va desfășura până la 30 iunie 2026, iar valoarea maximă a ajutorului va fi de până la 100 % din costurile eligibile. Costurile eligibile vor fi susținute de documente justificative clare și contemporane și se vor baza pe costuri standard. De precizat, în încheiere, că măsura este necesară și adecvată pentru a încuraja dezvoltarea pădurilor, ajutorul urmărind: să sprijine proprietarii de terenuri agricole adecvate pentru împădurire în vederea creării de noi suprafețe împădurite; să faciliteze dezvoltarea de activități economice; să promoveze asigurarea unei creșteri durabile a suprafețelor împădurite.