Înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică este obligatorie în fiecare an prin completarea Fișelor de înregistrare în agricultura ecologică, disponibile la Direcțiile pentru Agricultură Judetene. Termenul de depunere al fișelor de înregistrare este data de 16 mai 2019 (inclusiv).

Sigla naţională ,,ae”, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică. Aplicarea logoului UE pe produsele alimentare preambalate este obligatorie începând cu data de 1 iulie 2010. Utilizarea acestuia rămâne opţională pentru produsele importate. Folosirea logoului comunitar UE trebui să fie însoţită de indicarea locului de producere al materiilor prime agricole. Această indicaţie poate fi de forma 'UE', 'non-UE' sau/şi numele statului membru UE sau din afara UE, unde au fost obţinute produsul sau materiile prime ale acestuia. Logoul comunitar oferă recunoaşterea produselor certificate ecologic în întreaga Uniune Europeană. Informaţii cu privire la modul de aplicare al logoului comunitar pe etichetele produselor agroalimentare ecologice sunt regăsite în manualul de utilizare al logoului comunitar. Sigla ,,ae”, proprietate a MADR, garantează ca produsul, astfel etichetat, provine din agricultura ecologică şi este certificat de un organism de inspecţie şi certificare aprobat. Regulile de utilizare a siglei ,,ae” sunt cuprinse în Anexa nr.1 la Ordinul comun pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 317/2006 şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.190/2006 pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor ecologice îl au producătorii, procesatorii şi importatorii înregistraţi la MADR. În vederea obţinerii dreptului de utilizare a siglei „ae” de certificare şi a siglei „ae” de comunicare, solicitanţii vor completa cererile de solicitare. Înregistrarea se poate face la Direcțiile pentru Agricultură Judetene - DAJ. Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor județe depun fișa de înregistrare doar la EM/DAJ pe raza județului în care au sediul social. În fișa de înregistrare se menționează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste județe. Fișele de înregistrare vor fi însoțite obligatoriu de următoarele documente: copie după contractul încheiat între organismul de inspecție și certificare și operator; copie C.I. în cazul operatorilor persoanelor fizice, sau copie certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului în cazul operatorilor persoane juridice, sau alte forme de organizare cu activitatea înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului; declarația pe propria răspundere pentru deținerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică (anexa nr.9). Procedura de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologiăa este reglementată prin Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu completările și modificările ulterioare.