În anul 2022 au fost depistate 720 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, în cadrul a 182 unități, fiind aplicate 109 amenzi în valoare totală de 4.250.000.

Anul trecut, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor, au fost efectuate 3.378 controale, în urma cărora s-au aplicat 4.741 sancţiuni contravenţionale, din care 567 amenzi în cuantum de 6.260.000 lei şi  4.174 avertismente.

În domeniul relaţiilor de muncă, anul trecut, au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 1.936 unităţi din domeniul public, mixt şi privat.

Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate 2.894 sancţiuni contravenţionale, dintre care 2.440 avertismente (84% din totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) şi 454 amenzi (16% totalul sancţiunilor în domeniul r.m.) în valoare totală de 5.778.000 lei.   

În domeniul relațiilor de muncă, în anul 2022, din totalul de 2.894 sancţiuni: 185 (6% din total sancțiuni) sunt sancțiuni pentru munca nedeclarată, din care: 109 sunt amenzi pentru munca nedeclarată în cuantum total de 4.250.000 lei, 76 sunt avertismente; 2.709 (94% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care: 345 amenzi în cuantum total de 1.528.000 lei, iar 2.364 avertismente.

Anul trecut, inspectorii ITM Bihor au depistat 720 de persoane care desfășurau muncă nedeclarată, în cadrul a 182 unități, fiind aplicate 109 amenzi în valoare totală de 4.250.000. Dintre acestea: 571 persoane din cadrul a 109 unităti nu aveau întocmit contract individual de muncă, fiind aplicate 88 amenzi în valoare totală de 3.790.000; opt persoane din cadrul a patru unități prestau activitate persoane primirea la muncă fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, fiind aplicată o amendă în valoare totală de 60.000; patru persoane din cadrul a patru unități prestau activitate persoane primirea la muncă în perioada în care acestea aveau contractul individual de muncă suspendat, fiind aplicată o amendă în valoare totală de 20.000; 137 persoane din cadrul a 67 unități prestau activitate cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, fiind aplicate 19 amenzi în valoare totală de 380.000.

„În cadrul Compartimentului Relaţii de Muncă din analiza datelor rezultă că, în  anul 2022, fenomenul „munca la negru” s-a caracterizat prin următorii indicatori: 9,68 % din totalul angajatorilor controlaţi reprezintă angajatorii care foloseau forţa de muncă fără a avea întocmite forme legale de angajare”, anunță Marius Rotar, inspector șef ITM Bihor. Potrivit acestuia, din totalul de 5.778.800 lei amenzi aplicate în anul 2022, 4.250.000 lei au fost amenzi pentru muncă fără forme legale, ceea ce reprezintă 73,54% din totalul amenzilor aplicate.

Profilul activităţii angajatorilor depistaţi că folosesc forţa de muncă fără forme legale de angajare este diversificat, fiind identificate în principal în domeniile: livrare, construcţii, alimentaţia publică (baruri, restaurante, patiserii, cofetării), panificaţie, servicii - curăţenie, transporturi rutiere, divertisment, construcții, protecție și pază, service auto, depozite, creșterea animalelor, comert cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, comerț cu amănuntul al imbrăcămintei, comerț cu ridicata al materialului lemnos, comerț cu amănuntul al accesoriilor și bijuteriilor în magazine specializate, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, fabricarea altor articole de metal, fabricarea încălțămintei, școli de conducere, activități ale centrelor fitnes, comerț cu ridicată al combustibililor, solizi și lichizi și gazos, exploatarea forestieră, comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, activități servicii de decontare, activități de jocuri de noroc și pariuri, cultivarea cerealelor, alte activități pentru evenimente-catering, alte transporturi terestre de călători, transporturi rutiere, coafura și alte activități de înfrumusetare, creșterea ovinelor și caprinelor, fabricarea de mobile, lucrări de vopsitorie zugrăveli și montări geamuri, fabricarea măturilor și periilor, dezvoltare imobiliara, prelucrarea și consevarea legumelor, comert cu amănuntul în standuri și piețe, dansuri sportive, comerț cu amănuntul al florilor, activităti de curățenie, lucrări de instalații sanitare, arhitectură, balcuri și parcuri de distracții, hoteluri și alte activități de cazare.