Conducerea AFIR a luat o serie de decizii referitoare la situația generată de aplicarea prevederilor OUG nr. 114/ 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice si a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum si la impactul pe care aplicarea acestui act normativ îl are asupra proiectelor finantate prin PNDR 2020.

În acest sens, pentru deblocarea situațiilor apărute în implementarea proiectelor, AFIR a demarat toate demersurile de actualizare și de modificare a procedurilor de lucru privind dezangajarea și, după caz, reangajarea sumelor, conform legislației in vigoare. La nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au fost înregistrate numeroase solicitări ale beneficiarilor publici care au susținut că sumele prevăzute în bugetul indicativ în cadrul subcapitolului “actualizare” – în limita a 5% din valoarea proiectului nu sunt suficiente pentru a acoperi creșterile de preț rezultate ca urmare a modificărilor legislative. Pentru a preveni apariția unor impedimente de natură financiară în implementarea proiectelor, am luat decizia să acceptăm utilizarea tuturor economiilor identificate în cazul proiectelor nefinalizate. Totodată, pentru proiectele în cadrul cărora au fost dezangajate sume ca urmare a unor economii, după lansarea ultimei sesiuni de primire a proiectelor, se va permite acceptarea utilizării valorii totale a proiectului, așa cum apare în raportul de selecție. În acest caz, beneficiarii PNDR 2014-2020 vor incheia acte adiționale pentru suplimentarea angajamentelor financiare actuale până la valoarea prevăzută în raportul de selecție, în conformitate cu prevederile legale în momentul întocmirii actului adițional, măsură ce se va aplica după realizarea modificărilor procedurale specifice ale AFIR. Aceste prevederi se aplică pentru toate proiectele beneficiarilor PNDR 2014-2020, cu excepția celor aferente submăsurilor 4.2 si 4.2a din cadrul Schemei de ajutor de stat GBER. De precizat că valoarea maximă eligibilă a contractului de finanțare nu poate fi însă majorată. Se accepta ca si cheltuiala eligibila din FEADR doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manopera ofertate initial, pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit pentru domeniile de activitate prevazute la art. 66, pct. 1 din OUG nr. 114/ 2018, costurile suplimentare situate peste acest nivel, acceptate de beneficiari, reprezentand cheltuieli neeligibile. Astfel, în coloana cheltuielilor eligibile din bugetul proiectului pot fi acceptate doar costurile suplimentare generate de actualizarea elementelor de manoperă ofertate, conform prevederilor art. 71, alin 1. din OUG nr. 114/ 2018, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentînd 17,928 lei/oră. Decontarea valorii suplimentare aferente actelor adiționale la contractele de achiziție de lucrări, având ca obiect modificarea prețului contractului prin actualizarea elementelor de manoperă, poate fi realizată din capitolele de lucrări ale devizului general, respectiv bugetului indicativ, în limita sumelor disponibile existente în bugetul proiectului în subcapitolele de lucrări.