Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) au redeschis sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – Casa Verde Fotovoltaice.

Românii pot accesa programul Casa Verde 2019 prin care pot primi o finanţarea de 20.000 de lei pentru instalarea de sisteme fotovoltaice pentru generarea de curent electric. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională a fost reluat din data de 6 noiembrie 2019, ora 10.00, dată la care instalatorii validaţi vor putea să continue înscrierea persoanelor fizice în aplicaţia informatică, conform unui comunicat recent al AFM. Valoarea totală destinată înscrierilor persoanelor fizice în cadrul Programului este de 537 milioane lei, reprezentând finanţarea acordată prin Programul Operaţional Regional (POR). Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Potrivit Ghidului de finanţare, sunt considerate cheltuieli eligibile: cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor, respectiv invertoare; materiale conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice; Taxa pe valoare adăugată (TVA) aferentă cheltuielilor eligibile.

Reamintim că scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional. "Toate documentele înregistrate cu succes în aplicaţia informatică, precum şi cele înregistrate în registrul instalatorilor care nu au fost încărcate în aplicaţie până la momentul suspendării accesului în aplicaţia informatică, sunt acceptate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind depuse în termen, în vederea analizării", se menţionează în comunicatul AFM.

De precizat că Administrația Fondului pentru Mediu a suspendat, la 10 septembrie 2019, înscrierile persoanelor fizice în programul Casa Verde Fotovoltaice, în vederea efectuării unei analize a modului de funcționare a acestui proces. În urma acestor verificări, au fost sesizate inclusiv organele abilitate pentru a se pronunța cu privire la legalitatea înscrierilor în aplicația informatică.