Legea 236/2019, care prevede uniformizarea contractelor încheiate de către ANSVSA cu medicii veterinari, reorganizarea competenţelor teritoriale ale acestora, precum şi acordarea unei sume lunare de 10.000 de lei fiecărui deţinător de contract, va fi pusă în aplicare în acest an.

Reprezentanţii ANSVSA au întreprins demersuri în acest sens către Ministerul Finanţelor Publice, pentru identificarea resurselor financiare necesare pentru ca această lege să poată fi aplicată din anul 2020 şi nu cum era prevăzut în art. XXXIV, care se referea la amânarea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 236/2019 până la 1 ianuarie 2021. Ca urmare, au fost identificate resursele, în cadrul limitei aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice, urmând ca la prima rectificare bugetară, să fie suplimentat bugetul ANSVSA, conform necesarului cu această destinaţie. În momentul de faţă, se lucrează la elaborarea normelor de aplicare a legii şi a procedurilor specifice de achiziţii şi de punere în plată. Potrivit oficialilor, se urmăreşte accelerarea paşilor procedurali, astfel încât primele plăţi să poată fi efectuate în cel mai scurt timp.

Reamintim că Legea 236/2019 prevede uniformizarea contractelor încheiate de către ANSVSA cu medicii veterinari, reorganizarea competenţelor teritoriale ale medicilor veterinari astfel încât să se asigure un minim de 300 UVM pentru un contract, iar exploataţiile non-profesionale să se regăsească pe o rază de maximum 30 km. Totodată, se prevede şi acordarea unei sume lunare de 10.000 de lei fiecărui deţinător de contract pentru includerea unor cheltuieli ce nu erau până în prezent decontate, cum ar fi transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, consilierea proprietarilor de animale, formare profesională, participare la şedinţe de instruire etc). Reamintim că, până în prezent, medicii veterinari de liberă practică încheiau o convenţie de cesiune cu ANSVSA, prin care aveau atribuţia de a îngriji animalele dintr-o anumită zonă, servicii ce erau ulterior decontate de stat. Potrivit instituţiei, aplicarea prevederilor acestei legi va conduce la îmbunătăţirea supravegherii epidemiologice a animalelor de către ANSVSA, extrem de importantă în contextul actual al evoluţiei pestei porcine africane în ţara noastră, dar şi la creşterea gradului siguranţei alimentare a românilor şi a cetăţenilor Uniunii Europene.