* De anul viitor, fiecare posesor de teren agricol va plăti statului un impozit anual de cel puţin 20 de ori mai mare pentru fiecare hectar * Cele mai mari impozite, pe terenurile cultivate cu viţă-de-vie şi pomi * Impozitele bihorenilor vor aduna adună, în buzunarul statului, anual, peste 200 de miliarde de lei Doar cu puţine zile în urmă s-au aprobat modificările Codului Fiscal, numai că... Ministerul Finanţelor Publice şi-a amintit de impozitul pe terenul agricol, aşa că iar se va umbla la Codul Fiscal (!) pentru a se introduce noile biruri pe aceste suprafeţe. Această prevedere se regăseşte într-un proiect de lege din pachetul de legi ale proprietăţii, care urmează să intre în vigoare, luna aceasta. Aşa stând lucrurile, începând din 1 ianuarie 2006, impozitul pe terenurile agricole va fi, în anumite situaţii, chiar de peste 20 de ori mai mare. De pildă, cel mai mic impozit/hectar va fi de 200.000 lei, pentru terenul arabil din clasa a V-a de fertilitate, adică pământul cel mai slab productiv (sărăturat, cu exces de umiditate etc.), iar tot la terenul arabil, impozitul maxim va fi de 360.000 lei/hectar, pentru clasa I de calitate. În aceiaşi "parametri" se încadrează şi impozitul/hectar la păşuni şi fâneţe. În cazul unui teren amplasat în extravilan pe care se află anumite construcţii, proprietarul va plăti 220.000 lei/hectar. Cel mai mare impozit pe care proprietarul va fi obligat să-l achite statului este pentru vie şi livadă; în ambele situaţii se vor plăti între 280.008 lei/hectar (teren categoria a V-a) şi 600.000 lei/hectar (teren din clasa I de calitate). În tabelul pe care îl prezentăm în pagina 10 sunt date suficiente, astfel încât proprietarii de terenuri agricole să poată înşişi calcula cuantumul noilor impozite pe care le vor plăti de anul viitor. cp10 Cât priveşte judeţul nostru şi cu cât se va cotiza la stat de către proprietarii terenurilor, am obţinut unele date de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor, de la Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Bihor şi de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Spre exemplu, totalul suprafeţei agricole este de aproape 500.000 hectare, dintre care: arabil - în jurul a 300.000 hectare, păşune şi fâneaţă - aproximativ 180.000 hectare, vie - aproape 5500 hectare, iar livezi - cu puţin peste 10.000 hectare. În funcţie de clasa de calitate a acestor terenuri şi a impozitului/hectar ce se va plăti, din Bihor se vor colecta, la bugetul de stat, mai mult de 150 de miliarde de lei. Continuând ideea, din impozitul de pe păduri (peste 80.000 ha numai proprietate privată persoane fizice şi juridice), terenuri cu amenajări piscicole (în jur de 1000 hectare) şi terenuri cu construcţii (peste 22.000 hectare) se mai colectează peste 33 miliarde lei, încât, pe total general, suma reprezentând impozitul plătit de proprietari, la nivel de judeţ, depăşeşte 200 de miliarde de lei într-un an, echivalentul cu, să zicem, bugetul echipelor de fotbal Steaua şi Dinamo... Ministerul Finanţelor Publice a propus - rămâne de văzut dacă se va aproba - ca sumele rezultate din impozitul pe terenul agricol să ajungă direct la bugetul de stat, nu la bugetele locale. Din momentul în care se trece la acest mod de impozitare (atât valoare mare/hectar, cât şi în funcţie de clasa de calitate a terenului), urmează o perioadă intensă, ca activitate şi responsabilitate, pentru DADR Bihor, întrucât îi revine obligaţia de a proceda la încadrarea terenului pe clase de fertilitate. Şi nu o poate face corect decât prin ceea ce oferă OSPA Bihor, ca muncă directă pe teren, în vederea reactualizării datelor, mai ales că multe dintre ele sunt vechi de peste 20 de ani. Oricum, asupra acestui subiect vom reveni.