Potrivit unor propuneri pentru modificarea Codului fiscal, ce au fost transmise de Camera Consultanților Fiscali (CCF) Ministerului Finanțelor, noi categorii de venituri obținute de microîntreprinderi, printre care se numără dividendele primite de la alte firme, ar putea fi scutite de impozitare.

Printre propunerile CCF de modificare a Codului fiscal se numără scutirea unor noi categorii de venituri de impozitul micro. Ca să se aplice, scutirile trebuie incluse într-un proiect de act normativ, aprobate și publicate în Monitorul Oficial. Mai exact, documentul prevede că din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor vor fi scăzute următoarele: dividendele primite de la o persoană juridică română; dividendele primite de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terț, cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă persoana juridică română care primește dividendele deține la persoana juridică străină din statul terț, pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele;veniturile din evaluarea/ reevaluarea/ vânzarea/ cesionarea/ transferul titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română sau la o persoană juridică străină situată într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data evaluării/ reevaluării/ vânzării/ cesionării/ transferului inclusiv contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare (nu vor intra aici veniturile din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română de o persoană juridică rezidentă într-un stat cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri);veniturile din lichidarea unei alte persoane juridice române sau unei persoane juridice străine situate într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, dacă la data începerii operațiunii de lichidare contribuabilul deține pe o perioadă neîntreruptă de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice supuse operațiunii de lichidare. În prezent, aceste categorii de venituri nu figurează pe lista celor scoase din baza de impozitare pentru impozitul micro. Conform reprezentanților CCF, introducerea acestora este o necesitate. „Atâta vreme cât prevederile privind regimul fiscal al microintreprinderilor se aplică și societăților de holding, este necesar ca scutirile specific prevăzute de legislația privind impozitul pe profit, cu privire la dividende sau alte venituri în legătură cu titlurile de participare deținute la alte entități să se aplice în mod similar și de către microîntreprinderi”, motivează sursa citată. Microfirmele sunt cele care au afaceri sub un milion de euro. Cotele de impozitare ale veniturilor microîntreprinderilor sunt 1% pentru cele cu cel puțin un salariat și 3% pentru cele cu niciun salariat. Atenție! Prevederile propuse de CCF nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acestea trebuie incluse într-un proiect de act normativ, adoptate și publicate în Monitorul Oficial.