Agenția Internațională Fitch Ratings a reconfirmat calificativele de rating pentru Oradea pentru împrumuturi pe termen lung în valută, pentru împrumuturi pe termen lung în moneda națională și pentru împrumuturi pe termen scurt în valută.

Comparativ cu aprilie 2023, Fitch Ratings a revizuit perspectiva (outlook) în „Stabil” (de la „Negativ”), ca urmare a unui profil de risc „mediu spre scăzut” acordat orașului și a unei sustenabilități în ceea ce privește datoria publică.

„Reconfirmarea Municipiului Oradea în grupa ratingurilor cu Grad investițional - cea mai ridicată credibilitate relevă încă o dată riscul scăzut pentru investiții în orașul nostru şi capacitatea administrației publice locale de rambursare a împrumuturilor. Performanța administrației locale în gestionarea resurselor financiare, a obligațiilor contractuale, în general, și a contractelor de credite bancare, în special, este apreciată de către Fitch Ratings în ciuda dificultăților generate de inflație și a unui plan complex de investiții”, declară Florin Birta, primarul din Oradea.

Rating-ul acordat unei autorități publice locale reprezintă opinia unei agenții specializate asupra capacității acelei autorități de a face față la timp tuturor obligațiilor financiare.

Agențiile de rating identifică și cuantifică sistematic riscurile sistemului economic al unei entități care investește, finanțează și se împrumută. În același timp rating-ul oferă informații pertinente și cu valoare de înțelegere internaționala despre o anumită entitate.

Deținerea unui rating municipal aduce notorietate pe plan internațional, facilitează accesarea de finanțări de la instituții financiare internaționale (BERD, BEI), precum și economie de costuri pentru împrumuturile contractate/garantate.

În cadrul unei analize Fitch Rating sunt analizate aspecte precum: context politic; autonomie locală, dependența de bugetul de stat; structura organizatorică; evoluția personalului; relația cu societățile comerciale la care municipiul este acționar/asociat majoritar, dependența acestora față de bugetul local; gradul de îndatorare al municipiului şi capacitatea acestuia de a contracta noi împrumuturi; performanța financiară; politica investițională a municipiului respectiv politica fiscală.