Măsura a fost inclusă în OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 9 ianuarie 2020.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului 1/2020, firmele cu automate comerciale au mai mult timp pentru dotarea cu case de marcat. Concret, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, în funcţie de caz, aveau obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele de marcat electronice fiscale până la data de 31 decembrie 2019. Această obligaţie a apărut ca urmare a modificărilor introduse în luna iulie 2019 prin Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) si (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Această decizie a fost luată fiindcă aparatele de marcat care urmează să fie integrate în automatele comerciale nu există la această dată pe piaţă, iar pentru realizarea şi implementarea lor este necesară parcurgerea unor etape obligatorii şi consumatoare de timp, printre altele: aprobarea prin HG a specificaţiilor tehnice şi funcţionale ale acestor aparate de marcat, construirea prototipurilor de către producători, autorizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a distribuitorilor acestor aparate de marcat; fabricarea aparatelor de marcat si instalarea lor in cca 90.000 de automate comerciale, pe întreg teritoriul ţării. În acest context, s-a constatat, afirmă oficialii, că operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, vizaţi de obligaţia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt în imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscând aplicarea de sancţiuni drastice, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, dar şi suspendarea activităţii, respectiv confiscarea sumelor nejustificate. Potrivit datelor oficiale, în anul 2018, numărul automatelor comerciale a depăşit 98.600 de unități, prin care s-au vândut 950 de milioane de produse, fiind înregistrate venituri de 1,3 miliarde de lei. Pentru anul trecut, cu toate că încă nu există un raport exact, numărul total al acestor aparate ar fi depăşit 100.000.