Noul termen anual pentru depunerea Declaraţiei unice este 25 mai, potrivit Legii nr. 296/2020 care modifică Codul fiscal. Plata impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii au acelasi termen.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pregăteşte modificarea Declaraţiei unice în 2021, potrivit unui document publicat în dezbatere publică pe site-ul instituţiei. Printre modificări se numără, printre altele: introducerea la Capitolul I a două secţiuni distincte, secţiunile 5 şi 6, pentru stabilirea şi declararea obligaţiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizaţiile prevăzute de OUG nr.30/2020 şi OUG nr.132/2020;  introducerea la Sectiunea 4 de la Capitolul I a rândurilor necesare pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr.153/2020 referitoare la deductibilitatea costului de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale din impozitul anual pe venit; eliminarea rubricilor referitoare la veniturile din închiriere în scop turistic din capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...". Declaraţia se completează şi se depune de către: persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal; de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, Declaraţia unică se depune şi de către: profesionişti, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art.XV din OUG nr. 30/2020; indemnizaţia prevăzută la art. 3 din OUG nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor; avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art.XV din OUG nr. 30/2020.

Declaraţia se depune: până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii, respectiv definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale; până la data de 25 mai inclusiv a fiecarui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate; până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/căştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. Totodată, Declaraţia unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel: în format hârtie, direct la registratura unităţii fiscale sau prin poştă, cu confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la Fisc sau data depunerii la poştă, după caz); prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, respectiv: prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.