Fondurile se acordă în cadrul submăsurii 4.1a ,,Investiţii în exploataţii pomicole’’, din PNDR, sumele acordate acoperind doar jumătate din cheltuielile eligibile.

Potrivit AFIR, prin această submăsură se doreşte o diversificare a producţiei, creşterea competitivităţii, îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute, dezvoltarea unor lanţuri scurte de aprovizionare, încurajarea utilizării de energie electrică regenerabilă şi creşterea valorii adăugate a produselor prin încurajarea comercializării de către fermieri a produselor obţinute. Submăsura prevede anumite condiţii, pe care fermierii care doresc accesarea sprijinului trebuie să le îndeplinească. Acestea sunt legate de tipul operaţiunilor desfăşurate în cadrul proiectului, statutul entităţii economice în momentul contractării sprijinului sau de posibilitatea beneficiarului de a asigura cofinanţarea proiectului. În momentul depunerii proiectului, beneficiarul va trebui să depună documentaţia care atestă că entitatea economică din care acesta face parte nu are datorii, restanţe fiscale sau locale. În documentaţie va trebui să fie incluse şi declaraţiile care să ateste că investiţia va respecta cerinţele privind conformarea cu standarde impuse de legislaţia naţională şi europeană. Pentru a putea accesa sprijinul, investiţia din cadrul proiectului va trebui să se încadreze în cel puţin una din următoarele acţiuni/operaţiuni: investiţii în înfiinţarea şi modernizarea fermelor pomicole, dar şi a modernizării parcului de maşini sau a utilajelor agricole;  investiţii în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole; înfiinţarea şi modernizarea unor unităţi de procesare la nivel de fermă dar şi investiţii pentru comercializarea produselor obţinute (magazine la poarta fermei, autorulote etc.); investiţii în producerea şi utilizarea de energie regenerabilă în cadrul fermei;  înfiinţarea şi modernizarea căilor de acces din cadrul fermei sau investiţii privind racordări şi crearea de utilităţi; investiţii necorporale: achiziţionarea de brevete, mărci, licenţe, drepturi de autor sau achiziţionarea/dezvoltarea de software. Întrucât submăsura acoperă doar jumătate din cheltuielile eligibile, beneficiarul va trebui să dispună deja de cealaltă jumătate a valorii investiţiei, iar pentru a putea contracta sprijinul, va trebui să demonstreze capacitatea de cofinanţare. Contribuţiile în natură pot fi incluse în valoarea totala a cofinanţării, însă pentru acestea, se vor solicita facturile care să ateste plata în bani pentru acele active. În cazul în care contribuţiile în natură sunt realizate de beneficiar în regie proprie, cuantumul lor se va stabili conform unui tabel de Costuri standard şi contribuţie în natură.