În Campania 2019, CJAPIA Bihor a preluat un numar de 35.754 cereri unice de plată, în perioada 16 - 21 octombrie fiind autorizate la plată pentru avans peste 57% din numărul cererilor preluate.

Centrul Judeţean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (CJAPIA) Bihor reaminteşte că, începând cu data de 16 octombrie şi până la data de 30 octombrie, este în derulare Campania de plată în avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plată în anul 2019. Cuntumurile euro/ha sunt următoarele: Schema de plată unică pe suprafață – SAPS - 102,6082; Schema de plată redistributivă - primul interval:1-5 ha inclusiv - 5,0000, al doilea interval: peste 5 și până la 30 ha inclusiv) - 48,7127; Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) - 59,3201; Schema de plată pentru tinerii fermieri - 31,2477; Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic pentru speciile ovine și caprine   - 17,7173. CJAPIA reaminteşte că, în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre pot face plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, și de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013. Totodată, înstituţia precizează că plăţile pentru schemele finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3. De asemenea, plăţile pentru schemele finanțate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06.

“În Campania 2019 la nivelul CJAPIA Bihor a preluat un număr de 35.754 cereri unice de plată. În perioada 16 – 21 octombrie au fost autorizate la plată pentru avans 20.364 de cereri unice de plată, ceea ce reprezintă peste 57% din numărul cererilor preluate. Pentru informații legate de cererile unice de plată depuse de către fermieri aceștia se pot adresa funcționarilor CJPIA Bihor la care le-au depus, respectiv fermierii care solicită sprijin pentru suprafețe mai mici de 50 ha la centrele locale iar cei care solicită sprijin pentru suprafețe peste 50 ha la Centrul județean” - precizează dl. Florian Pavel, director executiv al instituţiei.