Termenul în care România trebuie să notifice Comisiei Europeană eventualele modificări în condițiile de acordare a acestei subvenții la ovine, pentru anul viitor, este 1 august 2021.

Condițiile de acordare pentru anul 2021, care vor fi valabile și pentru anul 2022 sunt următoarele: sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor (SCZ-O ovine femele şi/sau berbeci) se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale: solicită SCZ-O pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a PNDR perioada 2014-2020, pentru care se solicită SCZ-O pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care îndeplinesc  cumulativ următoarele condiţii:  animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ-O, ovine femele şi/sau berbeci, au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare; femelele ovine pentru care se solicită SCZ-O trebuie să aibă vârsta de maxim 8 ani la data limită de depunere fără penalizării;  berbecii pentru care se solicită SCZ-O trebuie să aibă vârsta maximă de 6 ani la data limită de depunere fără penalizării; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ-O ovine femele şi/sau berbeci trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; animalele pentru care se solicită SCZ-O ovine femele şi/sau berbeci, trebuie să fie menţinute/menţinuţi pe o perioada de reținere de 100 zile în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor/cooperativelor, respectiv grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat, cu condiția ca proprietarul animalelor sa rămână solicitantul pe durata transferului temporar. De asemenea: să deţină registrul individual al exploataţiei, completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004; berbecii pentru care se solicită SCZ-O trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală; efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec, înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine; efectivul de femele ovine, neînscrise și neînregistrate într-un registru genealogic, pentru care se solicită SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 femele ovine. Fermierii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci solicită și beneficiază de SCZ-O calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci. Plata se efectuează pentru un efectiv de minim 150 capete ovine determinate, respectiv  pentru un efectiv de minim 60 capete ovine determinate din zona montană. De precizat că fermierii crescători de ovine care solicită SCZ trebuie să atașeze la cererea depusă la APIA adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa eliberată de biroul județean/oficiul pentru zootehnie județean. Cuantumul SCZ ovine, valabil pentru anul 2020, este 17,9060 euro/cap de animal = 87,2469 lei/cap de animal.