Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat cuantumurile subvențiilor pe suprafață ce urmează să le fie achitate fermierilor la avans în baza cererilor unice de plată pentru anul 2021. Schema va intra alături de alte plăți pe hectar la avansul APIA care demarează din 18 octombrie.

Proiectul de act normativ urmează să fie aprobat la nivel de Guvern pentru ca APIA să poată demara, începând cu data de 18 octombrie, prima tranșă de plăți. Concret, pentru plata pe înverzire fermierii vor primi un avans de 70 la sută din 57,824 euro/ha adică 40,4768 euro/ha. Pe lângă schema de înverzire, fermierii mai pot beneficia  de la APIA și de restul schemelor pe suprafață care vor fi aprobate pentru plata în avans. Cuantumurile plăților directe pe suprafață la APIA în 2021, conform proiectului de Hotărâre de Guvern sunt următoarele: Schema de plată unică pe suprafaţă  cuantum euro/ha - 95,4751; Plata redistributivă: primul interval 1-5 ha inclusiv -5,0000; al doilea interval, peste 5 ha până la 30 ha inclusiv - 48,1457; Plata pentru înverzire - 57,8931; Plata pentru tinerii fermieri - 40,4514. Reamintim că Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu (plata pentru înverzire) este o schemă care se acordă fermierilor eligibili pentru plata unică și care trebuie să aplice în mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 ianuarie 2015, următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu: Diversificarea culturilor – presupune existența a 2 culturi diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat pentru această componentă a plății pentru înverzire;  Menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel național; Prezenţa unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe suprafața agricolă, care se aplică exploatațiilor care dețin peste 15 ha teren arabil.  Potrivit proiectului lansat de MADR, începând cu data de 18 octombrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1295 al Comisiei din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale. Începând cu data de 1 decembrie 2021, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 18 octombrie 2021 ca plăţi în avans. Plăţile pentru subvențiile APIA pe 2021 se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2021 şi publicat în Jurnalul Oficial al UE, seria C.