Cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020,  a fost prelungită până la data de 17 noiembrie, ora 14.30.

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) precizează că, pentru a putea beneficia de sprijin în cadrul Schemei de ajutor de stat, potenţialul beneficiar trebuie să depună o cerere de sprijin la Centrul Judeţean, desigur - cu parcurgerea de către solicitant a etapelor de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite și de elaborare a proiectului tehnic de împădurire. Dacă solicitanții au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, aceştia trebuie să depună solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Județean unde a fost depusă cererea unică de plată. Dacă cererea unică de plată a fost depusă la un Centru Local APIA, solicitarea se va depune la Centrul Judeţean de care aparţine Centrul Local respectiv. În cazul în care solicitanții nu au cerere unică de plată pe suprafață depusă la APIA în campania curentă și/sau în campaniile anterioare, aceştia trebuie să depună solicitarea eliberării Notei de constatare la Centrul Judeţean APIA unde se situează terenul care este destinat împăduririi sau cea mai mare suprafață a acestuia. În cazul în care solicitanții nu au cereri unice de plată pe suprafață depuse la APIA sau solicită accesarea Măsurii 8 pe suprafețe noi, nedeclarate la APIA până la momentul depunerii solicitării, aceştia vor atașa la „Solicitare” copii ale documentelor care dovedesc dreptul de utilizare a terenului.