Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură trimite invitaţii fermierilor, specificând şi documentele care trebuie depuse în acest an pentru Ajutorul Național tranzitoriu în Zootehnie și pentru Sprijinul Cuplat din Zootehnie.

Pentru Ajutorul național tranzitoriu - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7), fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016/ 1 martie 2016 - 28 februarie 2017 trebuie să prezinte documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, respectiv: copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referinţă 1 martie 2017 – 28 februarie 2018, pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referință 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, pentru producătorul, persoana fizică, care efectuează vânzarea directă a laptelui; copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA în perioada de referinţă 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, pentru PFA, II, IF şi SC; copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare - recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referință 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. În ceea ce îi priveşte pe fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte, care nu au solicitat (ANTZ 7) în anii de cerere 2013 - 2017, aceştia trebuie să prezinte: copia dovezii de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul de cotă de referință. Fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în anii anterior vor solicita acest drept fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la ANTZ 7.

Pentru Ajutorul național tranzitoriu - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8), fermierii trebuie să prezinte copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în exploatație, pentru care se solicită ANTZ- 8 /copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru fiecare animal, ieșit din exploatație, pentru care se solicită această schemă, după caz, în cazul exploataţiilor înființate în perioada 1 martie 2017 - 28 februarie 2018 și/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii anteriori. Atenție! Fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 8 în anii anterior vor solicita acest drept. Fermierii care solicită ANTZ 8, care au dobândit dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru care au obţinul dreptul la primă fără a mai prezenta documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 8.