Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) este delegată pentru efectuarea controlului la fața locului pentru schemele de plată/măsuri de sprijin/ajutor.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că verificările în ferme pentru cele două subvenții din zootehnie - Ajutor Național Tranzitoriu și Sprijin Cuplat, pot fi făcute inopinat, fără anunțarea crescătorilor. ANZ, instituţia delegată, va efectua controlul la fața locului pentru următoarele scheme de plată/măsuri de sprijin/ajutor: Ajutoare naționale tranzitorii (ANT): ANTZ 9 - ovine/caprine; Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic (SCZ) pentru ovine, caprine, taurine din rase de carne, vaci de lapte, bivolițe de lapte, viermi de mătase. Inspectorii vor: verifica existența documentelor necesare efectuării controlului; efectua control la fața locului conform “Procedurii de sistem pentru efectuarea controlului la fața locului privind verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic”; prelua în copie/fotocopie documentele justificative care au stat la baza verificărilor; completa Raportul de control conform instrucțiunilor din Procedura de sistem (în cazul constatării oricărei neconformități, vor înmâna/transmite o copie a raportului de control solicitantului de sprijin. De asemenea, inspectorii au obligaţia de a: verifica datele preîncărcate automat în Raportul de control din datele cererii unice de plată înregistrate în sistemul informatic, precum şi animalele încărcate în Raportul de control, respectiv dacă acestea există în Raportul extras din RNE. Diferențele se vor consemna în Raportul de control; existenţa animalelor în exploatație pentru animalele cu retenție sau/și existența documentelor justificative  pentru animalele ieșite ca urmare a CN/FM; pentru animalele înscrise în cererea unică de plată și încărcate în Raportul de control - verificarea existenței și corectitudinii înregistrărilor în RNE și RIE; verificarea existenței Registrului Individual  al Exploatației (RIE) şi a corectidutinii înregistrărilor în RIE pentru 6/12 luni anterioare controlului prin eșantionarea și verificarea unui număr de documente justificative întocmite în perioada a 6/12 luni anterioare controlului (din documentele deținute și prezentate  de solicitantul de sprijin la data controlului) astfel: pentru un număr de animale cuprins între 1 şi 5 - se vor verifica toate documentele de intrare-ieșire; pentru un număr de animale cuprins între 6 şi 10 - se vor verifica 5 documente; pentru un număr de animale cuprins între 11 şi 100 - 10 documente; pentru un număr de animale cuprins între 100 şi 300 - 15 documente, iar peste 300 animale se vor verifica 20 documente. După efectuarea acestor verificări, inspwectorii vor prelua în copie/fotocopie a documentelor eșantionate verificate și a tuturor documentelor care au stat la baza verificărilor şi se va completa Raportul de control conform instrucțiunilor din Procedura de sistem. În ceea ce priveşte obligaţiile solicitantului de sprijin selectat  pentru controlul la fața locului, aceştia sunt obligaţi, potrivit legii, să: permită efectuarea controalelor de către ANZ; asigure condițiile de realizare a  controlului (țarcuri, personal afluire, culoare de manipulare); dețină și să prezinte RIE (Registrul Individual al Exploatațiilor) completat și actualizat la zi. Înștiințarea controlului la fața locului se va face cu cel mult 48 de ore înainte de declanșarea controlului propriu-zis, dar controlul poate fi efectuat și inopinat.