Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) trebuie să respecte câteva termene atât pentru plata fermierilor, cât şi pentru primirea cererilor unice pentru subvențiile aferente Campaniei din acest an.

Astfel, în paralel cu ultimele autorizări la plată a subvențiilor, APIA are ca termen limită pentru fermieri data 15 mai pentru primirea cererilor unice aferente Campaniei 2019. Tot în această lună, fermierii au posibilitatea de a proceda la eventualele modificări la cererea unică depusă anterior. Reamintim că, potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Parlamentului European și al Consiliului, 15 mai reprezintă ultima zi de depunere/primire a cererilor unice de plată, fără penalități. După finalizarea depunerii pentru cererea unică din 2019, APIA va demara controalele administrative, referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, fiind verificată şi corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă, cu suprafeţele declarate în cererea unică de plată. Aceeaşi dată 15 mai reprezintă şi termen pentru depunerea cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat - Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Măsurii 15 - Servicii de silvo-mediu, servicii climatice și conservarea pădurilor - sesiunea II, 2019. În plus, 15 mai este termenul până la care agricultorii care cultivă cartofi de sămânță sau hamei pot duce documentele care vin în completarea cererii unice depusă în Campania 2018 pentru Sprijinul Cuplat Vegetal (SCV). Concret pentru sămânța de cartof trebuie prezentată factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor agricole, pentru livrarea cantității minime iar pentru hamei documentele contabile interne pentru procesarea producţiei proprii (în cazul unităţilor de industrializare care procesează productia proprie sunt înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului). De abia după ce și ultimul fermier a depus actele, APIA poate calcula cuantumurile acordate pe hectar și poate da drumul banilor. De asemenea, un alt termen de care trebuie ţinut cont este 24 mai, termen de verificare şi control al cererii, în cadrul Programului pentru școli al României, semestrul I al anului şcolar 2018/2019, iar 31 mai reprezintă termen limită de modificare cereri unice de plată depuse în Campania 2019.