Fermierii care vor să obțină anul acesta subvenții pe hectar care ajung până la 600 de euro/ha/an au termen până la 15 iunie 2020 să se înregistreze la Direcțiile județene pentru agricultură dacă vor să beneficieze pentru anul 2020 de aceste subvenții.

Potrivit Ordinului MADR nr. 130, în vigoare din 18 mai 2020, pentru anul 2020, termenul de înregistrare M11- Agricultură ecologică, Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică (sM11.1) și M11 „Agricultură ecologică“ submăsura 11.2 „Sprijin pentru menținerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică“ (SM11.2) se prelungește până la data de 15 iunie inclusiv.   În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 11.2, fermierul trebuie să prezinte la APIA următoarele documente în termen: copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform anexei nr. 1 la Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare, vizată de către DAJ și valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv). Conform art. 2 alin. (1^6) din Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 15 iunie (inclusiv), operatorii au obligația de a-și înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică [de a depune documentația prevăzută la art. 2 alin. (10) la DAJ]; documentația depusă la DAJ este contractul încheiat între operator și organismul de inspecție și certificare menționat în fișa de înregistrare; declarație pe propria răspundere că deține documentele necesare înregistrării în agricultură ecologică; copia documentului justificativ (certificat de conformitate/ master certificat/certificat de confirmare a conversiei) și anexa la certificat conformă anexei nr. 6 la Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv. Documentul justificativ și anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Lipsa documentului/depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafețelor de la plata M11 și aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare.

În ceea ce priveşte valorile pe hectar pentru subvențiile plătite de APIA  pe Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020, acestea sunt următoarele:

Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha = 1.366,4055 lei/ha; P2 - Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha = 2.331,75 lei/ha; P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha = 2.891,37 lei/ha

P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha = 2.471,655 lei/ha; P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha = 1.702,1775 lei/ha; P6 - Pajişti permanente Sub-pachetul 6.1 = 143 €/ha = 666,8805 lei/ha; Sub-pachetul 6.2 =  39 €/ha = 181,8765 lei/ha.

În cazul Submăsurii 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha = 1.016,643 lei/ha; P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha = 2.009, 9685 lei/ha; P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha = 2.061,267 lei/ha; P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha = 2.233,8165 lei/ha; P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha = 1.632,225 lei/ha; P6 - Pajişti permanente -Sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha = 601,5915 lei/ha; Sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha = 340,4355 lei/ha.