Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a publicat pe site-ul oficial proiectul de OUG pentru stabilirea unor măsuri privind creșterea porcinelor și aprobarea Programului pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Micii crescători, gospodăriile țărănești, fermierii care sunt persoane fizice, neînregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, dar dețin atestat de producător și carnet de comercializare pot să crească porci, atât pentru consumul familial, cât și pentru vânzare dacă sunt autorizați sanitar-veterinar și au un plan de biosecuritate. Exploatația, gospodăria trebuie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIIA.  Potrivit proiectului, este interzisă creșterea porcilor la stâne, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, tabere de vară, ferme vegetale. "În vederea obţinerii autorizaţiei sanitar - veterinare de către exploataţiile comerciale de tip familial, la documentaţia necesară autorizării, proprietarii acestora depun copii ale atestatului de producător şi ale carnetului de comercializare, în locul certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului", precizează ANSVSA, în proiectul de ordonanță de urgență. De asemenea, operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligaţia să solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea acestora în Baza Națională de Date; dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari oficiali se poate stabilii trasabilitatea, vor fi identificate și înregistrate în Baza Națională de Date cu înregistrarea tuturor evenimentelor suferite de respectivele animale, respectiv naștere, identificare, înregistrare, mișcare. În situaţia în care, dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari oficiali nu se poate stabili trasabilitatea şi se constată că acestea provin din zone de restricţii pentru pesta porcină africană, se aplică sancţiuni conform art. IV alin. (5) lit. a) sau lit. b), iar porcinele sunt ucise şi neutralizate cu respectarea prevederilor sanitar - veterinare privind bunăstarea animalelor, cheltuiala cu incinerarea acestora fiind suportată de către deținător.. Iar sancţiunile sunt următoarele: nerespectarea de către persoane fizice se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei; nerespectarea de către persoane juridice se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei. Totodată, crescătorii de porci au obligaţia respectării o serie de cerinţe minime de biosecuritate, valabile atât pentru exploatațiile noncomerciale, unde porcii sunt crescuți pentru consum familial, cât și pentru cele comerciale, printre care: să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală; porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale; să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost; să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare. Totodată, crescătorii au obligaţia de a notifica medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la orice modificare a stării de sănătate a porcinelor ori sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial.