Pentru eficientizarea comunicării, îmbunătăţirea transparenţei şi reducerea birocraţiei, ANAF a decis extinderea exploatării potenţialului Spaţiului Privat Virtual (SPV) ca instrument de relaţionare directă cu fiecare contribuabil la bugetul de stat.

Ordinul nr. 2894/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 785 din 27 septembrie 2019, face referire la modificarea şi completarea Ordinului MFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Concret, în SPV vor fi disponibile: chestionarele întocmite de persoanele fizice la sosirea şi/sau plecarea în/din România; notificările privind rezidenţa persoanelor fizice; declaraţiile de înregistrare fiscală; cererile pentru eliberarea Certificatului de rezidenţă fiscală; certificatele de rezidenţă fiscală; cererile de restituire; cererile de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţ/municipiul Bucureşti sau a numărului unic de identificare din aplicaţia informatică a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale; evidenţa creanţelor fiscale. Prin SPV, persoanele fizice vor avea posibilitatea să verifice corectitudinea prelucrării Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pe care au depus-o pe suport hărtie. De asemenea, s-a decis şi majorarea termenelor de păstrare în SPV a mai multor documente emise de către Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin corelare cu durata de valabilitate a acestora, urmând ca, pe viitor, să fie implementate în SPV modelele declaraţiilor, cererilor sau ale altor documente emise de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală. Noile reglementări legale stabilesc că, pentru facilitarea accesului la SPV, se elimină verificarea la ghişeu a semnăturii olografe a persoanei reprezentate şi se acceptă depunerea împuternicirii în forma simplă. În acelaşi timp, se oferă cetăţenilor români care domiciliază, au reşedinţa sau lucrează în străinătate, posibilitatea de a se prezenta şi la oficiile consulare sau ambasadele României în scopul identificării fizice şi înregistrării în SPV.