Şase dintre cele 14 măsuri de creştere a gradului de colectare a taxelor și impozitelor vor intra în aplicare începând cu data de 15 aprilie.

Majoritatea celor 14 direcții de acțiune ale ANAF, de creştere a gradului de colectare a taxelor și impozitelor datorate statului se referă la normalizarea relației statului cu contribuabilul şi la acţiuni anti-fraudă, o parte a acțiunilor propuse de ANAF având legătură cu combaterea evaziunii. Astfel, printre cele 14 acțiuni convenite de ANAF şi Guvern se numără: consilierea contribuabililor pentru plata la timp a taxelor și completarea corectă a declarațiilor fiscale; îndrumarea contribuabililor pentru accesarea plății eșalonate a obligațiilor fiscale, în cazul în care nu-și pot plăti la timp taxele și impozitele. Această soluție permite acordarea unor facilități cum ar fi anularea penalităților de întârziere, în cazul finalizării eșalonării; extinderea Serviciului “Spațiul Privat Virtual“ la persoanele juridice și la alte entități fără personalitate juridică; flexibilizarea modalității de poprire pe conturi în cazul contribuabililor care sunt executați silit, astfel încât suma blocată să nu depășească datoria către ANAF; valorificarea accelerată a bunurilor confiscate și sechestrate degradabile, pentru încasarea operativă a contravalorii acestora; stimularea conformării voluntare și reducerea evaziunii fiscale prin campanii de prevenire și îndrumare, dar și prin orientarea controalelor operative în zone geografice și domenii de activitate în care riscul de fraudă este mare.

De asemenea, vor fi monitorizate și controlate comerțului cu textile, îmbrăcăminte și încălțăminte, cu accent pe fluxurile intracomunitare de mărfuri, pentru identificarea trasabilității acestor tipuri de mărfuri și a beneficiarilor reali, în scopul reducerii evaziunii fiscale pe aceste segmente. Totodată: va fi revizuit cadrul legislativ privind modul de monitorizare a operațiunilor economice intracomunitare, pentru identificarea trasabilității mărfurilor și a beneficiarilor reali şi iniţiate acțiuni de control în domeniul comerțului on-line. În atenbţue vor sta şi: reducerea traficului ilicit de țigarete prin reoperaționalizarea echipelor mobile și a scanner-elor de frontieră, care să eficientizeze activitatea vamală; efectuarea de inspecții fiscale: reducerea duratei de efectuare a inspecției fiscale; creșterea numărului de inspecții fiscale programate pe bază de analiză de risc;  identificarea de noi zone și domenii de risc fiscal; selectarea şi programarea în inspecţie fiscală, începând cu perioada imediat următoare, a unui număr mai mare de contribuabili. De asemenea, vor fi verificate persoanelor cu averi mari va fi eficientizată prin extinderea competenței de verificare a situației fiscale personale și la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF, şi se va acorda atenţie creşterii rolului prevenției inspecției fiscale în relația cu contribuabilii. Nu în ultimul rând - intensificarea controalelor în scopul identificării contribuabililor care înregistrează în evidențele contabile facturi false.