Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea OPANAF nr.2862/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OUG nr.30/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin OUG nr.132/2020, cu modificările și completările ulterioare, s-a reglementat acordarea unor indemnizații lunare pentru profesioniști, avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit actelor normative menționate, pentru veniturile obținute din aceste indemnizații, se datorează impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, ANAF menționează că, aceste indemnizații nu constituie venituri din desfășurarea activității. În situația în care beneficiarii indemnizațiilor nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, Fiacul stabilește din oficiu impozitul pe venit datorat de aceștia, în conformitate cu dispozițiile art.107 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Modificările vizează, în principal: completarea „Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispoziții privind identificarea și impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute în cele două ordonanțe de urgență și care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative; modificarea corespunzătoare a formularelor „Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” și „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, având în vedere că impozitul pe veniturile obținute din indemnizațiile prevăzute de cele două ordonanțe de urgență se determină prin aplicarea regulilor prevăzute la art.78 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.