Noile prevederi sunt cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 507 din 30 iunie 2017, urmând să se aplice începând cu data de 30 iulie 2017. Începând cu 30 iulie 2017, firmele și PFA-urile scapă de obligația de a folosi ștampila pentru anumite tipuri de contracte.

Concret, potrivit noilor prevederi, "persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice, ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice". Astfel, sunt modificate reglementările mai vechi aduse iniţial de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 în care nu erau clarificate tipurile de documente pentru care nu va mai fi necesară ştampila în ce priveşte achiziţiile publice. Aşadar, de la 30 iulie 2017, nu va mai fi obligatorie folosirea ştampilei de către firme şi PFA-urile pe contractele încheiate, depuse sau emise în relaţia cu instituţiile statului. Pentru ca noile prevederi să fie respectate, se menţionează că solicitarea ştampilării acestor documente exceptate, de către o instituţie a statului, se considera abatere disciplinară: "Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum şi entităţilor fără personalitate juridică aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform prevederilor legale". Reamintim că folosirea ştampilei, potrivit OG nr. 17/2015, stabileşte şi că "persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea". Noua modificare adaugă în această categorie pentru care nu e obligatorie folosirea ştampilei şi contractele cu autorităţile sau instituţiile statului.