Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate statului şi se emite de unitatea fiscală competentă la solicitarea contribuabilului.     

Ordinul ANAF nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscal nr. 3654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora aduce o serie de modificări privind certificatul de atestare fiscală. Reamintim că documentul reflectă îndeplinirea, de către contribuabili, a obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor, contribuțiilor sau altor venituri datorate de către contribuabil. Concret, o primă modificare este legată de modalitatea depunerii cererii pentru obținerea certificatului, pe lângă variantele existente în prezent, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală putând fi depusă și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii, precum și prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe website-ul ANAF. Reamintim că, acum, prevederile legale permit depunerea cererilor la registratura organului fiscal central competent, transmiterea lor prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul Spațiului Privat Virtual. De asemenea, o altă modificare prevăzută în ordinul ANAF vizează transpunerea în legislație a unei prevederi prezente în Codul de procedură fiscală, mai precis - după intrarea în vigoare a proiectului, certificatul de atestare fiscală va putea fi utilizat de către contribuabili timp de 30 de zile de la data emiterii sau timp de 90 de zile, în cazul persoanele fizice care nu desfăşoară activităţi economice în mod independent sau nu exercită profesii libere, inclusiv sub forma asocierilor. “(...) inclusiv sub forma asocierilor”. Potrivit legii, Certificatul de atestare fiscală se obține în cel mult trei zile de la depunerea cererii și se întocmeşte în două exemplare originale, din care un exemplar se comunică solicitantului, iar cel de-al doilea este păstrat la organul fiscal central emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. De precizat, în încheiere, că Ordinul ANAF nr. 3008/2019 a fost publicat la data de 26 noiembrie în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945, prevederile urmând să fie aplicate în 30 de zile, adică din data de 26 decembrie a.c.