Spaţiul Privat Virtual (SPV) permite obținerea informațiilor privind situația fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale și primirea electronică a documentelor și a actelor administrativ fiscale.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor reaminteşte contribuabililor că Spațiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice sau entităților fără personalitate juridică, documentele comunicate prin Spațiul Privat Virtual având aceeași putere juridică precum cele comunicate prin poștă sau la ghișeu. Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care dețin certificat digital calificat pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV. Persoanele fizice, care nu dețin un certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea și pe bază de nume de utilizator și parolă. Acestea, pentru a se înregistra în Spațiul Privat Virtual fără a mai fi necesară deplasarea pentru autentificare la sediile  ANAF, au posibilitatea de a opta ca autentificarea să se realizeze în mediul electronic, în baza unor documente emise de MFP și/sau ANAF. Aprobarea înrolării în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistreazã cu nume utilizator și parolã, se realizează prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor noi documente: Notificarea privind destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unitãților de cult (emise începând cu data de 5 martie 2018); Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 9 octombrie 2017); Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și .... de către persoana fizică sosită în România pentru o perioadã mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 7 aprilie 2020);  Notificare privind îndeplinirea condițiilor de rezidență potrivit prevederilor art. 7 și art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și .... de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadã mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 7 aprilie 2020); Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit (emise începând cu data de 9 ianuarie 2017); Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (emise începând cu data de 9 ianuarie 2017). Rămân valabile și următoarele documente: decizie de impunere - emisă începând cu anul 2013; decizie referitoare la obligații de plată accesorii - emisă începând cu anul 2013; somație - emisă începând cu data de 1 ianuarie 2015; numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu. Serviciul Spațiul Privat Virtual este ușor de accesat, direct din site-ul www.anaf.ro, este gratuit si disponibil 24 de ore din 24.      Accesarea serviciului "Spațiul privat virtual" se realizeazã din pagina principalã a site-ului ANAF www.anaf.ro, secțiunea “Servicii Online - Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice și juridice Spațiul Privat Virtual”. Pentru informații detaliate privind pașii necesari și modalitatea de completare a formularului, precum și lista de documente care pot fi transmise și primite prin acest serviciu, atât pentru persoane fizice, cât si persoane jurdice, contrinuabilii trebuie să acceseze secțiunea din site mai sus menționată.

AJFP Bihor reaminteşte că obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanță prin intermediul SPV (pentru depunerea declarațiilor și obținerea de informații), iar plata poate fi efectuată prin internet banking sau ghiseul.ro. De asemenea, informații generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin apelarea Call-center-ului, la număul de telefon 031.403.91.60. Totodată, contribuabilii neînrolaţi în SPV pot utiliza Formularul de contact de pe site-ul Agenției pentru a obține informații generale în domeniul fiscal și IT.