Pentru înregistrarea la unitatea fiscală competentă, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie "Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei", însoţită de o copie a contractului de fiducie, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV).

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Bihor informează contribuabilii faptul că, prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1193/ 27 iulie 2021 (M.O. Partea I nr.779 din 12 august 2021), a fost aprobată Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcţiilor juridice similare fiduciei, de organizare şi funcţionare a Registrului central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, precum și Procedura privind accesul la Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor. Pentru înregistrarea la organul fiscal competent, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie "Declarația de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei", însoţită de o copie a contractului de fiducie, prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual (SPV). Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi prin semnătura acestuia.

Menţiunile privind modificarea sau încetarea contractului de fiducie se declară prin completarea şi depunerea declaraţiei, având bifată în formular căsuţa "Modificare" sau "Încetare", după caz, însoţită de documentele justificative. Autorităţile care au acces la registrele beneficiarilor reali sau entităţile raportoare informează, în condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) şi (7^1) din Legea nr. 129/2019, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, cu privire la existenţa oricăror neconcordanţe între informaţiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile privind beneficiarii reali pe care le deţin. Pentru raportarea neconcordanţelor, autorităţile/entităţile raportoare transmit formularul "Declaraţie privind neconcordanţele dintre informaţiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor şi informaţiile deţinute de autorităţi/entităţi raportoare", în format electronic, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Detalii suplimentare pot fi obținute: telefonic, apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 0314039160; prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro în secţiunea Contact - Formular de contact sau la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.