Cererile pentru finanțarea cooperării dintre fermieri și microîntreprinderi, întreprinderi mici, ONG-uri, consilii locale sau unități școlare, sanitare, de agrement sau de alimentație, se depun până la 30 iunie 2019, ora 16.00. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că finanțează prin submăsurile 16.4 și 16.4a din cadrul Programului Național de Dezvoltare 2014 – 2020 (PNDR 2020) cooperarea între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Pentru finanțarea parteneriatelor există o alocare disponibilă de 4.744.665 euro pentru sectorul agricol (submăsura 16.4) și de 6.668.484 euro pentru sectorul pomicol (submăsura 16.4a). Măsura de prelungire a sesiunii de depunere a cererilor de finanţare a fost luată ca urmare a solicitărilor, avându-se în vedere faptul că proiectele sunt complexe și necesită mai mult timp pentru pregătirea documentației în vederea depunerii. Potrivit MADR, obiectivul acestor submăsuri este acela de a promova cooperarea între actorii locali, în scopul comercializării prin piețele locale a produselor agricole și pomicole prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare. Potrivit prevederilor legale, valoarea sprijinului acordat în cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a este de maximum 100.000 euro, iar finanțarea este 100% nerambursabilă și se acordă pentru studii și planuri de marketing (maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile), pentru acoperirea costurilor de funcționare a cooperării (maximum 20% din totalul cheltuielilor eligibile), precum și pentru decontarea cheltuielilor de promovare a lanțului scurt de aprovizionare și a pieței locale (maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile), de creare sau achiziționare a mărcii înregistrate (maxim 5% din totalul cheltuielilor eligibile), de protejare a mărcii înregistrate (maxim 5% din totalul cheltuielilor eligibile). De asemenea, finanțarea se acordă și pentru etichetarea și ambalarea produsului, pentru aplicații software, pentru onorarii ale partenerilor sau colaboratorilor externi, pentru investiții în construcții, în echipamente, în utilaje și mijloace de transport, dar și pentru închirierea acestora. Beneficiarii eligibili care pot primi finanțare prin submăsura 16.4 și 16.4a sunt parteneriatele constituite în baza unui Acord de Cooperare din cel puțin un fermier sau un grup de producători sau o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/ pomicol și cel puțin un partener din categoriile: fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică. Reprezentanții AFIR precizează că cererile de finanțare se depun online pe pagina de internet a Agenției, www.afir.info, iar pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții pot consulta gratuit pe site Ghidul solicitantului și anexele aferente, la secțiunea Investiții PNDR în pagina dedicată submăsurilor 16.4 și 16.4a. De precizat că, potrivit datelor instituţiei, până în momentul de faţă, AFIR solicitări de finanțare a 8 parteneriate, în valoare totală de 728.019 euro.