Pentru implementarea Submăsurii 17.1 va fi deschisă o sesiune de depunere anuală a Cererilor de finanţare în două etape.

Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor” se încadrează, conform prevederilor art. 36 si 37 din Regulamentul nr. (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, în Măsura 17 -”Gestionarea riscurilor” şi contribuie la domeniul de intervenţie DI 3B „Sprijinirea gestionării şi prevenirii riscurilor la nivelul exploataţiilor”. Scopul acestei submăsuri este: încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producţia agricolă; stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare şi extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societăţile de asigurare. Beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi. Conform Ghidului solicitantului din 2019, solicitanţii (persoane fizice/ reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie persoane fizice sau juridice române; să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să fie fermier activ; să încheie cu o societate de asigurare un contract de asigurare pentru riscurile prevăzute de submăsură și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în cuantumul și la termenele prevăzute în contract; să utilizeze terenuri agricole (cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin) și/sau să dețină, să crească sau să exploateze animale; să încheie contractul de asigurare pentru toate suprafețele cultivate cu același tip de cultură de la nivelul exploatației; să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de acordare a sprijinului.

Sprijinul  nerambursabil reprezintă: 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor mici cu dimensiunea economică până la 11.999 SO; sau 55% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu dimensiunea economică mai mare sau egală cu 12.000 SO. Pentru implementarea submăsurii 17.1 va fi deschisă o sesiune de depunere anuală a Cererilor de finanţare, în două etape: pentru culturile de primăvară în perioada iunie - noiembrie anul curent (inclusiv); pentru culturile de toamnă în perioada decembrie anul curent – luna mai anul următor (inclusiv). Pentru primul an de implementare a Submăsurii (2019), sesiunea de depunere va putea fi lansată mai devreme decât la datele prevăzute mai sus. Pentru fiecare etapă aferentă sesiunii anuale continue se publică un anunţ de lansare accesare submăsura în care se vor preciza: alocarea corespunzătoare disponibilă şi perioada de depunere a cererilor de finanţare. Depunerea continuă a cererilor de finanţare în cadrul sesiunii aferente submasurii 17.1 se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în Anunţul de lansare, atunci când valoarea publică totală a cererilor de finanţare depuse depăşeşte cu 10% nivelul alocării aferent sesiunii anuale.