Prin semnătură electronică se garantează trasabilitatea modificării documentelor (integritatea), originea lor (autenticitatea), precum şi răspunderea legală a semnatarului.

Paşi obligatorii de urmat

Pentru reînnoirea certificatelor în situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a acestora, trebuie parcurse o serie de etape obligatorii. În primul rând, contribuabilii a căror certificate digitale a expirat trebuie să descarce Formularul "Document de confirmare" de la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/confirmare.pdf, urmând ca mai apoi să completeze acest document cu datele de identificare ale titularului certificatului şi adresa de e-mail. Formularul se va semna şi trimite documentul completat, prin e-mail, furnizorului de certificat. Furnizorul de certificate va aplica semnătura electronică şi va înapoia documentul confirmat. După acest prim pas, contribuabilul trebuie să acceseze website-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice, modulul Reînnoire certificate calificate, unde se va selecta documentul de confirmare primit de la furnizorul de certificate şi apoi tasta butonul Transmite documentul. După o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare de la transmitere, ANAF va trimite noul număr al certificatului digital şi accesul la Serviciul de depunere on-line. De precizat că, în cadrul acestei proceduri, nu mai este nevoie de înregistrarea Formularului 150 la unitatea fiscală, cu documentaţia aferentă.

Declaraţii care pot fi depuse online

Certificatul digital pentru semnătură electronică este necesar în cazul transmiterii online a: Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formular 100; Declaraţiei privind impozitul pe profit, Formular 101; Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112. Atenţie! Formularul 112 se transmite numai on-line; Decontului de TVA, formular 300; Decontului special de TVA, Formular 301; Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, Formular 390; Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, Formular 394; Declaraţiei rectificative, Formular 710; Situaţiilor financiare anuale. Pentru cei interesaţi, reamintim că în "Ghidul pentru reînnoirea certificatelor pe portalul ANAF" este prezentată procedura de reînnoire a certificatelor în situaţia în care a expirat perioada de valabilitate a acestora (1 an). Ghidul este publicat pe websiteul ANAF la adresa www.anaf.ro, secţiunea Acasă, subsecţiunea Servicii online/Depunere electronică declaraţii pj, din prima pagină.