Sâmbătă, 7 decembrie, la Casa Jelen din Arad, a avut loc Gala Premiilor Literare oferite de Uniunea Scriitorilor din România (USR) - Filiala Arad. Scriitorul, eseistul și poetul Ioan F. Pop fost distins cu Premiul pentru poezie, acordat pentru volumul Poeme abandonate în cuvinte.

 

Cel de-al cincilea volum de poeme al scriitorului Ioan F. Pop, Poeme abandonate în cuvinte, a apărut la Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca 2018, şi i-a adus cel de-al treilea premiu din partea filialei arădene a USR. Scriitorul, eseistul și poetul Ioan F. Pop este autor a zece cărți de poezie, filosofie, jurnal de idei, cogitațiuni și eseuri, iar volumele sale au fost bine primite de critica de specialitate, despre ele pronunțându-se, în cele mai importante reviste, cei mai reputați critici literari.

„Încercând oarecum să uit poezia, constat că ea îşi anexează unele formulări, confiscă unele semnificații, abate traiectoria semantică inițială și schimbă structura fonemică a unor expresii. Se face stăpână pe aproape toate încercările polisemice care bat timide în zarea unei file nescrise. Nedorind (sper) să mă părăsească de tot, poezia s-a insinuat tacit în textura altor pagini, continuând, oarecum clandestin, să mă scrie ea pe mine. Pur și simplu mi-a deturnat câteva texte care aveau inițial o altă destinație introspectivă, punându-le inefabilele măști ale poeticității. Prins în imperativul acestui joc existențial, niciodată nu știu când începe ficțiunea și când se termină realitatea cuvintelor, când stranietatea unei clipe poate fi captată într-o indeniabilă trăire poetică”, spune autorul în Cuvântul înainte al cărții.

„Cartea lui Ioan F. Pop, poeme abandonate în cuvinte, este exact ceea ce anunța poetul în micul său Cuvânt înainte: o combinație de textualism și existențial, o carte cu adânc substrat filosofic, menită să dea de gândit, de pe urma căreia cititorul va înțelege mai bine viața (chiar propria sa viață) și poezia, pe fondul unor certe satisfacții estetice. Ioan F. Pop este un poet cerebral, rafinat în gândire, posesor al unui bogat imaginar poetic existențial, prin intermediul căruia cititorii de azi pot descoperi câteva dintre elementele care au făcut faima generației optzeci și care azi par să fi intrat într-un con de umbră. Poezia sa se citește cu interes și îndeamnă la reflecție”, după cum afirmă cunoscutul critic literar Tudorel Urian.

.