Conform HG nr. 316, publicată în MO nr. 236/17.03.2004, privind restituirea taxei TV încasată pe perioada 1 februarie - 31 iulie 2003 de la clienţii consumatori casnici, care nu au deţinut în această perioadă aparate TV, ELECTRICA Transilvania Nord - SDFEE Oradea anunţă că, începând cu data de 1 aprilie 2004, va începe restituirea acestei taxe. Pentru aceasta, clienţii care fac parte din categoria sus menţionată sunt invitaţi să se prezinte la casieriile unde sunt arondaţi, având asupra lor următoarele: act de identitate; facturile de energie electrică pe perioada 1 februarie - 31 iulie 2003 (în original şi în copie). Clienţilor li se va pune la dispoziţie formularul tipizat: ?Declaraţie pe propria răspundere - persoane fizice?, pe care, după completare, împreună cu documentele mai sus menţionate, le vor prezenta personalului Electrica din casierie. Taxa TV se va restitui numai acelor persoane care fac dovada prin actul de identitate că sunt titularii contractului de furnizare a energiei electrice. Conform HG nr. 316, publicată în MO nr. 236/17.03.2004, data limită de restituire a taxei TV este 30 iunie 2004. În vederea unei deserviri optime (evitarea aglomeraţiei) la ghişeele din casieriile Electrica, rugăm clienţii noştri, care doresc restituirea taxei TV, să solicite acest lucru o dată cu plata facturii de energie electrică.