Expoziţia dedicată Zilei Internaționale a Familiei s-a închis, dar au rămas în minte și în suflet imaginile create şi imortalizate pe pânză, realizate prin talentul, fantezia și dăruirea artiștilor plastici.

Lucrările au fost expuse în holul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai”, pentru a putea fi vizitate cu ușurință de cititorii fideli ai instituției.

Pe lângă literatură, aceștia au avut posibilitatea de a adăuga la gândul exprimat prin cuvintele scrise și imaginația gândurilor redate prin arta plastică și goblenuri.

Evenimentul final a fost salutat de doamna director Ancuța Florina Șchiop, prin cuvinte de apreciere și, mai ales, de mulțumire pentru lucrările prezentate. De altfel, domnia sa a considerat că locația expoziției a fost foarte bine aleasă, pentru a înfrumuseța holul Bibliotecii cu multe și valoroase opere ale artiștilor plastici cunoscuți și renumiți de la Galeria „Tibor Erno”. Nominalizarea lucrărilor și prezentarea reprezentanților Galeriei „Tibor Erno” a revenit doamnei artist plastic Ecaterina Szell - membră a Uniunii Artiștilor Plastici, care a comentat, descris și subliniat diversitatea lucrărilor şi ingeniozitatea modului de exprimare artistică și a tehnicilor folosite și, în special, la redarea prin culori plastice a exponatelor. Lângă fiecare obiect artistic prezentat, Ecaterina Szell a adăugat conotații despre viața profesională și palmaresul artistic valoros al artiștilor plastici: Nyitrai Karoly, Cristina Popon, Emilia Mierluțiu, Eva Baradici, Treier Erzsebet.

În partea a doua a evenimentului „Pasiune pentru artă”, lucrările au fost prezentate de către ing. Miorița Săteanu - cetățean de onoare al municipiului Oradea. Domnia sa a subliniat faptul că lucrările panotate poartă denumirea sugestivă „Acul de Aur”, fiind adevărate opere de artă, a cusutului de goblene, fiind realizate de prof. Belicciu Hortenzia și de către doamnele Marian Rodica și Cornelia Mălan.

Strălucirea lucrărilor expuse constituie un regal luminos, susținut de acul de aur, de mâna de aur și de valoarea îndemnării doamnelor amintite, care au prezentat la această expoziție goblene minunate, dovedind apreciere pentru frumusețea peisajelor, redate cu o autenticitate perfectă a operelor pictorilor creatori și printr-o deosebită tehnică folosită în realizarea goblenului.

Diplomele de participare oferite din partea Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” pentru lucrările expuse au fost înmânate fiecărui participant de către doamna bibliotecară Delia Pantea.

În colaborare cu artiștii plastici și cu partenerii proiectului, „Cetățeni activi la puterea a treia”, următoarea expoziție va fi găzduită de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”, cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, sub titlul generic „Visul tinereții”.

Ing. Miorița SĂTEANU