* 260 de acţiuni de inspecţie, 49 de sancţiuni contravenţionale, peste 1,3 miliarde lei valoarea amenzilor, în perioada ianuarie-mai. * Numai în luna mai, 45 de controale, 12 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 400 milioane lei. * Cea mai mare amendă aplicată, 75 milioane lei, unei firme din Beiuş, pentru activitate neautorizată în domeniul prelucrării lemnului Comisariatul Judeţean Bihor din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu rămâne ferm în acţiunile pe care le desfăşoară şi, în pofida faptului că are un număr restrâns de personal, a reuşit efectuarea, în perioada ianuarie-mai 2005, a 260 de acţiuni de inspecţie la diferite obiective (persoane juridice - agenţi economici şi persoane fizice). Rezultatul a fost aplicarea, celor controlaţi, a 49 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 1,371 miliarde lei, datorită încălcării prevederilor în vigoare privind protecţia mediului şi a celor conexe acesteia. Vom insista, în continuare, asupra a ceea ce s-a întâmplat în luna mai, detalii primind, ieri, de la dl Mircea Ghitea (în foto) - comisar şef al Comisariatului Judeţean Bihor din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu. "Concret, s-au derulat 25 de controale la agenţi economici cu impact major asupra mediului din judeţul Bihor. S-a urmărit, continuă dl Mircea Ghitea, conformarea cu condiţiile de funcţionare reglementate prin autorizaţiile de mediu, precum şi conformarea cu legislaţia de mediu aplicată potrivit domeniului de activitate al agenţilor economici inspectaţi." În urma celor 25 de controale s-au aplicat şase sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 150 milioane lei. Dintre cei aflaţi în neregulă, cele mai mari (valoric) sancţiuni s-au dat Societăţii Comerciale BEKER Transilvania S.R.L. Carei, care asigură administrarea depozitului de deşeuri de la Valea lui Mihai - 45 milioane lei. "Nu au realizat măsurile stabilite la controlul anterior în administrarea depozitului de deşeuri" - a fost concluzia şi... efectul pecuniar. Pentru aceleaşi motive, dar în ceea ce priveşte nemonitorizarea emisiilor de poluanţi specifici activităţii, S.C. Petrol Derna S.A. a fost sancţionată cu 15 milioane lei amendă. O altă categorie de contracte - 20 la număr - a inclus sesizările primite de Comisariatul Judeţean Bihor, controalele tematice şi cele efectuate cu alte autorităţi care au atribuţii în domeniul protecţiei mediului. Şi pe acest "segment" s-au constatat nereguli în şase cazuri, aplicându-se tot atâtea sancţiuni contravenţionale în valoare totală de peste 350 milioane lei. În "topul" firmelor sancţionate se află S.C. Metal Glob Crişana S.R.L. Beiuş, cu 75 milioane lei amendă (activitate de prelucrare a lemnului, dar fără a avea autorizaţie de mediu) şi S.C. Metalica Industrial S.A. Oradea - Punct de lucru Bulz, cu 30 milioane lei amendă, datorită depozitării rumeguşului în albia unui curs de apă limitrof. În luna iunie, avea să remarce dl Mircea Ghitea, "vom amplifica activitatea de inspecţie şi control, unul dintre multele obiective fiind modul în care agenţii economici gestionează deşeurile rezultate din dezmembrarea vehiculelor uzate."