Un număr de 102 taxe şi tarife parafiscale dintr-un total de 491 au fost anulate, comasate sau reduse prin ordonanţe de urgenţă, hotărâri de guvern sau ordine de miniştri, proces care va fi continuat în următoarea şedinţă a Guvernului prin anularea altor 84 de taxe. Decizia a fost luată în şedinţa de ieri a Guvernului. Astfel, taxele pentru eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii (10 lei/certificat) şi a adeverinţelor care conţin informaţii necesare executării silite (100 lei/persoană) au fost comasate într-un tarif unic. Taxa de autorizare din domeniul inspecţiei în construcţii (150 lei), pentru evaluarea documentaţiei tehnice aferente dispozitivelor medicale (30-210 euro/aparat) etc. au fost eliminate.