În toate cele trei serii postbelice, revista Familia s-a comportat și se comportă ingrat față de unii scriitori bihoreni. (E și greu să mulțumești pe toată lumea.) Redactorii au avut tendința să se considere o elită exclusivistă și să aprecieze că nu toți scriitorii locali merită să apară în paginile revistei.

În seria Alexandru Andrițoiu (1965-1989), redacția folosea adesea condeiele creatorilor bihoreni mai ales la evenimentele politice majore, dându-le ocazia să se compromită cu texte conjuncturale (poezia patriotică sau partinică), cu aerul că le face un favor. Așa s-a întâmplat, de pildă, cu Teodor Crișan, Viorel Horj sau, mai rar, cu Ioan Țepelea, și alții pe care nu-i mai menționez. Epoca era confuză și păcătoasă. Poeții erau cei mai expuși să se lase momiți cu afirmări la ocazii politice festive și efemere. Când am intrat în redacție, în octombrie 1986, am încercat să fac dreptate îndeosebi scriitorilor bihoreni tineri pe atunci. Sunt numele importante din peisajul cultural orădean actual.

În seria Ioan Moldovan (1990-2020), s-a întâmplat ceva asemănător, ca atitudine, deși cu motivație diferită. Directorul revistei și redactorul-șef, ambii poeți, i-au tolerat la început pe concurenții lirici din vecinătate, dar au încercat treptat să le bareze calea unei afirmări veritabile, firești. Insul nefast era Traian Ștef, măcinat de un vizibil complex de inferioritate și de teama de a nu fi eclipsat, a cărui mediocritate se simțea amenințată de talente mai viguroase, mai prodigioase și mai întreprinzătoare, cum erau și sunt, de pildă, Pașcu Balaci, Lucian Scurtu sau Ioan F. Pop. Au publicat, dar mereu făcându-li-se șicane, amânându-i și descurajându-i. Oricare dintre aceștia, dacă era redactor la revistă, ar fi devenit un scriitor mult mai vizibil și mai important decât redactorul ingrat. Se cunosc oportunitățile care i-ar fi ajutat, prin forța împrejurărilor și a relațiilor de breaslă mai profitabile din această postură.

Mentalitatea aceasta de rezervă sau chiar de refuz categoric față de scriitorii orădeni importanți s-a perpetuat păgubos și în seria Mircea Pricăjan, din 2021 încoace. Acum, principala „vină” a acestora e că sunt mult mai în vârstă decât noul redactor-șef, pornit să mizeze pe o tinerețe iluzorie, care nu mai e nici a lui. De curând, i s-a adăugat în redacție un alt țâfnos,  Mihók Tamás. Spre rușinea mea, ambii mi-au fost studenți, dar nu am intuit aroganța cu care se vor instala ca ocupanți discreționari ai fotoliilor redacționale. Semnalul revoluționar l-a dat cel dintâi, când, de la instalarea în funcție, în ianuarie 2021, primul lui gest de respect față de fostul profesor (și redactor de câteva decenii la revistă) a fost să-i refuze orice formă de participare publicistică, nici măcar în calitatea de colaborator sporadic. Povestea e cunoscută, nu mai insist. După ce logică a pronunțat această interdicție? Numai monstrulețul progresist din conștiința lui Pricăjan poate avea o explicație. Nu știm ce monștri ascunși, pitiți sau reprimați, se trezesc în unii îndată ce devin șefi, oricât de mici și de insignifianți.

Șeful și-a păstrat tendința revoluționară și discreționară. Așa se face că și alți scriitori orădeni a trebuit să-și caute spațiul de afirmare în altă parte. Toți poeții importanți din generația optzecistă orădeană pot publica oricând în România literară, ceea ce e foarte bine. Gheorghe Vidican are un refugiu și la Timișoara, la revista Orizont. Lucian Scurtu publică poezie și critică literară în reviste de la București și Iași, unele dintre cele mai importante,  Viața românească și  Scriptor. Ioan F. Pop publică în România literară, dar are o consolare și la Zalău, ca scriitor originar din Sălaj. Pașcu Balaci, dramaturg, poet și reporter, își caută și el afirmarea în exil. Alexandru Sfârlea poate fi citit constant în revista Tribuna de la Cluj. Ingratul Traian Ștef are și el parte acum de amara ingratitudine a altora (i se plătește cu moneda lui), dar e bine că și-a putut muta rubrica la revista clujeană Steaua. Lui Ionuț Caragea, poet bilingv, româno-francez, nu i s-a dat nicio șansă la revista Familia, nici în seria Moldovan, nici în seria Pricăjan. Prozatorul Horia-Alexandru Căbuți a rămas și el fără spațiul firesc de afirmare pe plan local. Orlando Balaș, germanist de prestigiu și scriitor inspirat, ar avea un cuvânt de spus. Mihai Vieru nu știu pe unde s-a pierdut. Universitari din domeniul filologic, istoriografic, sociologic, politologic, ecologist, economic ar putea aduce contribuții fertile pentru a contura o efervescență creatoare, definitorie pentru un oraș în plină ascensiune. Ar fi și alte nume ostracizate de relevat. Inițiativa de a-i coopta trebuie să aparțină redacției, pentru a întregi imaginea culturii bihorene.

Actuala serie a revistei Familia beneficiază (e adevărat) de contribuția unui semnificativ eșalon de scriitori orădeni la rubricile de arte plastice, muzică, filosofie, comentarii de critică literară – trebuie să recunoaștem. Dar oare de ce Ioan Moldovan, Florin Ardelean, Magda Danciu, Marius Miheț nu sunt deranjați de modul cel puțin inechitabil în care procedează redactorul-șef față de o bună parte dintre scriitorii orădeni, obligându-i să se refugieze în exil, în alte orașe, în alte publicații literare? Seria Pricăjan a moștenit și a amplificat toate defectele seriei Moldovan. Deficitul de istorie și alte lacune umaniste ar fi de asemenea de discutat. Revista Familia, în forma actuală, mi se pare o construcție eronată și tare mă tem că nu se mai poate face nimic pentru a o îndrepta. Dar poate că exagerez eu.

Să fie limpede: în ceea ce mă privește, după cele întâmplate, nu mă interesează să colaborez la revista Familia, nici să se scrie acolo despre cărțile mele. Sigur că va trebui să mă tratez de această repulsie dobândită în urma unei experiențe nefaste, o scârbă instinctivă în fața unei mizerii morale. Îmi propun.

Problema cea mai importantă, de principiu, este dacă trebuie sau nu ca revista Familia să ilustreze și să sprijine cât mai generos comunitatea culturală zonală. Cu o viziune mai elaborată și mai ofensivă, ea ar putea deveni o revistă emblematică pentru tot Vestul țării. Sigur că poate fi mai mult decât o revistă locală (și asta a încercat întotdeauna), dar trebuie să fie cel puțin atât pentru a putea fi mai mult. Redactorul-șef, conducerea Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor ca instituție coordonatoare, Consiliul Județean Bihor ca instituție finanțatoare, Mihai Maci ca delegat PNL în proiectul revistei ar trebui să știe acest principiu. Sau cel puțin să aibă o opinie în acest sens.