Scrisoare adresată Ministerului Culturii [Naționale]

Finanțarea revistelor și a publicațiilor culturale în baza Legii nr. 136 din 2015 a generat blazare și automulțumire în rândul revistelor selectate de uniunile de creatori. Acestea pierd treptat legăturile cu publicul, în vremuri din ce în ce mai dificile pentru cultură. E necesară o inițiativă de regenerare a interesului, pornind de la două exigențe: 1. a oferi un conținut cultural bogat, accesibil, divers și atractiv, pe măsura epocii pe care o trăim și 2. a răspunde exigențelor publicului cititor, orientat spre mai multe domenii de actualitate, nu doar spre literatură, teatru, film, muzică și arte plastice (prezentate separat, în reviste de specialitate, pentru un public de nișă). De aceea se dovedește necesară o revistă culturală de sinteză, care să depășească sfera artelor, păstrând spiritul predominant umanist. O editură de același profil o completează cu un program axat pe valorile durabile, care fac rezistența în timp a unei națiuni.

Luând în seamă eșecul revistelor USR și al celorlalte reviste finanțate de la bugetul de stat de a materializa un program cultural național, deschis spre toate generațiile, spre toate tendințele, axat pe marile valori, pe dialogul critic al punctelor de vedere diferite, pe promovarea literaturii celei mai noi, pe interesul față de publicul cititor într-un spirit modern, pe prezentarea problemelor esențiale din domeniile umaniste, accesibile publicului larg (cultivarea limbii române, istorie, teologie, filosofie, arte, sociologie, psihologie, științe politice și sociale, diplomație, profilul Europei, relația Occident-Orient, locul României în Europa și în lume, Republica Moldova), propun Ministerului Culturii [Naționale] să inițieze prin AFCN o revistă și o editură de interes național, sub titlul Cultura Națională, după modelul interbelic dat de Revista Fundațiilor Regale și al editurii conduse de Al. Rosetti, care a inițiat ediția critică Eminescu, a publicat în 1941 Istoria... lui G. Călinescu.

Conducerea celor două instituții, coordonate și finanțate de Ministerul Culturii prin AFCN, ar fi bine să fie asigurată de intelectuali independenți (academicieni, lingviști, cercetători, profesori universitari), în conivență cu Academia Română, Institutul „G. Călinescu” și celelalte institute filologice și de istorie zonale ale Academiei, personalități ca de pildă: Ana Blandiana, Gabriela Adameșteanu, Ioan-Aurel Pop, Victor Voicu, Vasile Pușcaș, Mircea Dumitru, Cassian Maria Spiridon, Florin Lăzărescu, Rodica Zafiu, Gheorghe Chivu, Paul Cernat, Bogdan Crețu, Ioana Pârvulescu, Adrian Tudurachi, Mircea Platon. Tipărirea poate fi asigurată prin una dintre editurile Humanitas sau Polirom. Modelul de gestionare a site-ului și a variantei electronice poate fi Observator cultural. Premisele unei formule editoriale și manageriale pot fi inspirate de Convorbiri literare. Difuzarea revistei va fi asigurată prin abonamente subvenționate, direcționate către toate bibliotecile din centrele urbane, licee, colegii, universități, primării, alte instituții de interes public. Finanțarea legală a culturii, subvențiile centrale prin AFCN trebuie folosite mai eficient, scoase de sub tutela unor grupuri mărginite.

Repet: modelele pot fi Revista Fundațiilor Regale și Editura Fundațiilor Regale „Carol II”, în instituții noi ce pot fi gândite separat sau, mai bine, sub cupola uneia și aceleiași instituții. Administrativ, editura și revista din perioada interbelică făceau parte din Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, care avea un regulament de funcționare, ce trebuie studiat.

Proiectul va trebui pregătit de un colectiv de specialiști (scriitori, istorici, juriști, comisie parlamentară), pentru ca Ministerul Culturii [Naționale] să prezinte în viitorul mandat legislativ, dacă nu se poate mai devreme, un proiect de lege în Parlament, cu aceste două obiective: înființarea unei reviste și a unei edituri sub numele comun de Cultura Națională, posibil a fi susținute și gestionate de o fundație.

Celelalte reviste ale uniunilor de creatori, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori (ANUC), cum spune Legea nr. 136 din 2015, trebuie să-și ducă în continuare existența, încercând să se reformeze, în raport cu exigențele epocii actuale.

Revista și editura din cadrul viitoarei Fundații Cultura Națională vor fi reglementate și finanțate prin alt mecanism bugetar, ce urmează a fi precizat. Cultura națională are urgentă nevoie de un gest politic salvator.