DECESE  

 

* "Viaţa cât de lungă

Trece repede ca o umbră

Nici urma nu-i rămâne,

Decât jale şi suspine".

ANTON SALLA,

VASILE BĂLAŞ,

KAROLY  RADVANYI,

MAGDOLNA BARABAS,

FLOARE SĂLĂGEAN,

CAROL BOTOS.

Condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, servicii funerare non-stop "La Capătul Drumului" S.R.L.

 

* VLĂDUŢ,

petalele vieţii tale s-au terminat prea curând, lăsând în urmă tristeţe şi suflete pustiite. Rugăm pe bunul Dumnezeu să te aibă în paza Lui, iar familiei tale multă putere să treacă peste aceste momente de cumpănă. Sincere condoleanţe. Naşa Ica cu Horia şi Bianca Matei, împreună cu bunica. (8386)

 

* Transmitem gândurile noastre de compasiune şi sincere condoleanţe familiei Cornel Bodiu, în aceste momente grele, când se desparte de iubitul lor fiu

VLAD-SEBASTIAN BODIU.

Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Mircea Stejeran. (8404)

 

* Suntem alături de colega noastră Bodiu Dorina, la pierderea fiului său drag în urma unei lungi şi grele suferinţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul CMI dr. Mureşan. (8403)

 

* Suntem cu tot sufletul alături de familia greu încercată a elevului nostru

VLAD BODIU,

acum când după multă luptă cu boala şi suferinţa se despart de dragul lor fiu. Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Conducerea şi colectivul de cadre didactice din Colegiul "Iosif Vulcan" Oradea. (8414)

 

* Cu durere în suflete suntem alături de verişorii noştri, Cornel, Dorina şi Bogdan, acum când se despart de

VLĂDUŢ,

fiul şi fratele drag. Bunul Dumnezeu să aşeze sufletul lui curat lângă îngerii Săi. Fam. Bogdan Gheorghe. (8434)

 

* Suntem alături de doamna Dorina Bodiu şi familia ei, acum, când se despart de iubitul lor fiu,

VLAD SEBASTIAN.

Sincere condoleanţe. Fam. dr. Lenuţa Trifa. (8439)

 

* Ne alăturăm familiei Bodiu Cornel şi-i împărtăşim durerea pricinuită de decesul fiului drag

VLAD-SEBASTIAN BODIU.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei. Membrii Biroului Executiv al Filialei Bihor a A.N.C.M.R.R. Din M.A.I. (8440)

 

* Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe familiei Ciontea, la marea durere pricinuită de decesul dragului lor fiu, frate, cumnat şi unchi

CRISTIAN CIONTEA.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Ciortin Olga, Mariana, Horea. (8396)

 

* Un gând sincer de mângâiere şi alinare sufletească pentru dragii noştri, fam. preot Nicolae Marian, soţia Dorina şi fiica Nicoleta, acum când se despart de scumpa şi iubita lor mamă,

FLORICA SECARĂ.

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Dumnezeu să-i vegheze liniştea şi pacea veşnică. Fam. Ştefan, Petru, Ioana şi naşa Doina Cacuci. (8395)

 

* Suntem alături de familia pr. Marian Nicolae, din Salonta, la trecerea în veşnicie a celei care a fost mama doamnei preotese Dorina Marian,

FLORICA SECARĂ.

Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Prof. Marian Rad cu familia. (8411)

 

* Cu tristeţe şi regret ne alăturăm vouă Dorina şi Nicoleta, împreună cu familia, la marea durere, acum când vă despărţiţi de mama voastră şi buna noastră naşă

FLORICA SECARĂ,

din Lugaşu de Sus. Finii Secară, din Aleşd.

 

* Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia Marian Dorina şi Nicu, la despărţirea de cea care le-a fost mamă şi soacră. Sincere condoleanţe. Fam. Gheţe Dănuţ şi Doina. (8441)

 

* Un gând de alinare, mângâiere şi sincere condoleanţe d-nei preotese Marian Dorina şi d-nului preot Marian Nicolae din Salonta, la despărţirea de scumpa lor mamă şi soacră,

SECARĂ FLORICA

Fie ca Dumnezeu să-i dea odihnă şi pace veşnică! Sincere condoleanţe. Familia Nan Ioan, Salonta.

 

* Suntem alături de d-na preoteasă Marian Dorina şi de d-nul preot Marian Nicolae, din Salonta, în aceste momente de grea încercare când îşi iau rămas bun de la scumpa lor mamă şi soacră

SECARĂ FLORICA

Dumnezeu să o odihnească în pace! Sincere condoleanţe. Familia Dale Liviu, Salonta.

 

* Întreaga noastră compasiune familiei preotului Nicolae Marian la trecerea la cele veşnice a scumpei mame,

FLORICA SECARĂ.

Dumnezeu să-i vegheze liniştea şi pacea veşnică, iar celor rămaşi să le dea mângăiere. Sincere condoleanţe din partea familiei Nelu, Rodica şi Răzvan Sala, din Salonta.

 

* Suntem alături de şefa noastră Mariana Cuc şi de familia ei, în aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale dragi

MARIA SELEJAN.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul nedidactic al Liceului Teoretic "Aurel Lazăr". (8398)

 

* Suntem alături de colega noastră Cuc Mariana,  la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei. Dumnezeu s-o ierte. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Conducerea şi colegii de la  Liceul Teoretic "Aurel Lazăr". (8392)

 

* Un gând de alinare şi mângâiere transmitem familiei Elena, Dumitru şi Ionuţ Cuc, în aceste momente grele când se despart de buna lor mamă, soacră şi bunică

MARIA SELEJAN,

din Hidişelu de Sus. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Lucian, Elena, Miruna Moza şi Maria Cuc. (8410)

 

* Suntem alături de colega noastră Cuc Elena, în aceste momente grele, la pierderea mamei sale dragi. Sincere condoleanţe şi Dumnezeu s-o odihnească-n pace. Din partea colectivului secţiei Neonatologie din Maternitatea Oradea. (8397)

 

* Pios omagiu şi veşnică pomenire dragei noastră

MARIOARA SELEJAN.

Familiei greu încercate sincere condoleanţe. Fam. Oancea Constantin. (8409)

 

* Suntem alături de dragii noştri verişori Lenuţa, Mitruţ şi Ionuţ Cuc, la dureroasa despărţire de iubita lor mamă, soacră şi bunică. Rugăm pe bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar pe cei rămaşi să-i mângâie şi să le dea putere şi tărie să treacă peste această dureroasă pierdere. Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Marioara şi Mihai Buda, Corina, Sergiu şi Nelu Rugan. (8390)

 

* Ne alăturăm durerii verişorului nostru Ioan şi a fiicelor sale Lenuţa şi Mariana cu familiile, la despărţirea de soţia şi mama iubitoare

MARIA SELEJAN.

Sincere condoleanţe. Fam. Schvarcz Dumitru şi Elena. (8407)

 

* Cu adâncă tristeţe în suflete anunţăm trecerea la Domnul a scumpei noastre soţii şi mame,

DORINA ILUŢA,

la vârsta de numai 52 de ani, după o cruntă suferinţă. Înmormântarea va avea loc luni, 5 august 2013, ora 11.00, de la Capela Frenţiu. Soţul Ilie, copiii Lucia, Raluca, Anda cu familia şi Călin cu familia. 

 

* Suntem alături de bunii noştri vecini, familia Iluţa, la dureroasa şi prea timpuria despărţire de iubita lor soţie, mamă, bunică, noră

DORINA ILUŢA. 

Rugăm pe bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei să-i aducă mângâiere şi putere să treacă peste această grea pierdere. Fam. Buda Mihai şi Corina Rugan cu familia. (8391)

 

* Un gând de alinare, mângâiere şi sincere condoleanţe adresăm vecinului nostru Iluţa Ioan şi familiei sale, în aceste clipe de grea încercare, când se despart de cea care a fost o soţie, mamă şi bunică bună, dragă şi iubitoare

DORINA ILUŢA.

Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familiile Butiri Alexandru şi Bogdan Andrei. (8401)

 

* Cu tristeţe în suflete suntem alături de voi, Raluca, Lucia, Anda şi Călin, în marea durere pricinuită de pierderea mamei voastre dragi

DORINA ILUŢA.

Sincere condoleanţe. Laurenţiu şi Sandu Butiri. (8402)

 

* Cu inimile îndurerate ne luăm rămas bun de la cea care a fost un înger pe pământ pentru noi,

ARMANCA PAŞCONDEA.

Odihneşte-te în pace, buni! Amintirea ta va rămâne vie în sufletele noastre. Nepoata Laura cu soţul Robi şi strănepoţii Georgia şi Angelo. (8433)

 

* Profund îndurerat mă despart de mult iubita mea bunică

ARMANCA PAŞCONDEA.

Amintirea ei va rămâne veşnic vie în sufletul meu. Dumnezeu să te odihnească în pace. Nepotul Radu. (8432)

 

* În aceste momente de grea încercare pricinuită de plecarea la cele veşnice a mult iubitei mame, cea care a fost

ARMANCA PAŞCONDEA,

suntem alături de familia fiului Doru, de Simona şi Vlăduţ Paşcondea şi le transmitem de aici de departe, întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să o odihnească în pace. Ica, Dan, Marcela, Dani şi Evelin Pantea. (8436)

 

* Suntem alături de familia Paşcondea Teodor şi de tine Laura, la pierderea nepreţuitei mame, soacre şi bunici

ARMANCA PAŞCONDEA.

Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Fam. Vereş Petru şi Voica. (8412)

 

* Ne alăturăm durerii vecinului nostru Paşcondea Teodor şi familiei lui, în aceste momente grele când se desparte de mama sa dragă. Sincere condoleanţe. Fam. Buzguţa Dumitru, Viorica, Florin şi Ovidiu. (8405)

 

* Cu durere în suflete ne despărţim de prietena şi colega noastră

CORNELIA TERDIC.

Condoleanţe familiei. Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace. Prietenele şi foştii colegi de la bancă. (8388)

 

* Asociaţia de locatari 426 "Bradul" şi locatarii blocului D4, B-dul Dacia nr. 81 aduc un ultim omagiu vecinului lor

COLOMAN LADISLAU VARGA.

Sincere condoleanţe familiei îndurerate! (8413)

 

* Cu adâncă tristeţe în suflete şi durere în inimă anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată, socru şi bunic,

ANTON SALLA,

de 71 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 august 2013, ora 14.00, la Cimitirul din Episcopia Bihor. Dumnezeu să te odihnească în pace. În veci nemângâiaţi, soţia Rozica, fiul Toni, nora Simona şi nepoţii Daciana şi Bogdan. (8425)

 

* Suntem alături de familia Salla, la marea durere pricinuită de decesul soţului şi tatălui drag

ANTON SALLA.

Sincere condoleanţe. Verişoarele Iulina, Beti şi Florica, din Arad. (8426)

 

* În urmă cu mai mulţi ani ne-am pierdut unul dintre părinţii care ne-au dat viaţă. Astăzi am pierdut unul din părinţii spirituali,

naşul TONI.

Durerea nu poate fi exprimată în cuvinte. Rămân doar amintirile şi promisiunea că-i vom păstra vie memoria. Dumnezeu să te odihnească în pace dragul nostru naş, iar vouă, naşa Rozica, Toni şi Simona, Dumnezeu să vă dea putere. Finii voştri Mihaela şi Dan Porumb. (8419)

 

* Cu durere, lacrimi şi tristeţe mă despart de cel care a fost bunul meu naş

prof. ANTON SALLA.

Dumnezeu să te odihnească în pace, iar pe voi, naşa Rozalia, Toni, Simona şi copiii voştri, să vă mângâie şi să vă dea putere! Fina Veronica Creţiu. (8420)

 

* O rugăciune, o floare, multe lacrimi este tot ce-ţi mai putem oferi acum bunul şi dragul nostru naş

prof. ANTON SALLA.

Suntem alături de naşa noastră Rozalia, Toni, Simona, copiii Dacian şi Bogdan. Dumnezeu să te odihnească în pace. Fina Nicoleta şi Ovidiu Nemeş. (8421)

 

* Un gând de alinare mătuşii noastre Sala Rozalia, fiului şi finilor noştri Toni cu soţia Simona şi copiii Daciana şi Bogdan, la despărţirea de soţul, tatăl şi bunicul lor drag,

prof. ANTON SALLA,

căruia îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa cea cerească, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Fam. av. Măduţa Sorin Dinu şi soţia Gyongyver, Bucureşti. (8438)

 

* În clipă de grea încercare, suntem alături de verişoara şi fina noastră Rozica, fiul acesteia şi nepotul nostru Toni, soţia Simona, copiii Daciana şi Bogdan, acum când se despart de soţul, tatăl şi bunicul lor drag

prof. ANTON SALLA,

prin trecerea acestuia la cele veşnice. Îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu să-l odihnească în pace de-a dreapta Sa, unde nu este durere, nici suspin. Celor rămaşi să le aline suferinţa, să poată trece mai uşor peste aceste momente de cumpănă, ale vieţii. Fam. Măduţa Mariana, Traian şi Ciprian Florin din Oradea. (8437)

 

* Transmitem un gând de compasiune familiei Salla Anton, în aceste momente grele pricinuite de decesul tatălui, socrului şi bunicului lor drag

ANTON SALLA.

Sincere condoleanţe. Colectivul LIT "Lucian Blaga". (8416)

 

* Suntem alături de colegul nostru Salla Anton, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a tatălui său drag,

ANTON SALLA.

Colegii compartimentelor nedidactic de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga". (8417)

 

* Împărtăşim tristeţea familiei Salla Anton, în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui, socrului şi bunicului lor

ANTON SALLA.

Condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Grădiniţei nr. 20. (8418)

 

* După o lungă şi grea suferinţă o inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas bun de la cel care a fost soţ, tată şi bunic,

VASILE BĂLAŞ,

în vârstă de 75 ani. Nu te vom uita niciodată şi vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 august 2013, ora 13.00, în loc. Sărsig, de la nr. 136. Veşnic nemângâiaţi, soţia Cornelia, fiica Violeta cu familia şi fiica Mihaela cu familia.

 

* Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme de lângă noi. Tristă şi dureroasă va rămâne ziua de 1 august 2013, când ai plecat de lângă noi pentru totdeauna, dragul nostru tată, socru şi bunic,

VASILE BĂLAŞ.

Rămânem veşnic nemângâiaţi şi cu mare durere: fiica Mihaela, soţul Sorin şi nepoţii Gabriela, Sergiu, Dimitrie.

 

* Cu adâncă tristeţe în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpei noastre mame, soacre şi bunici

FLOAREA SĂLĂGEAN.

Înmormântarea va avea loc la Capela Haşaş, sâmbătă, orele 13.00. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiul pr. Gheorghe cu soţia Cristina şi fiica Antonia. (8427)

 

* Ne despărţim cu durere în suflete, după o grea boală, care a ţintuit-o la pat, de cea care ne-a fost mamă, bunică şi străbunică,

FLOARE SĂLĂGEAN,

în vârstă de 81 ani. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiica Mariana cu copiii Teodora şi Horea cu soţia Dana şi strănepoatele Alesia şi Sofia. (8428)

 

* Cu nemărginită durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a dragei noastre mame

FLOARE SĂLĂGEAN,

născută în Betfia. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 august 2013, ora 13.00 la Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace. Fiica Cornelia cu soţul Mitică, nepoţii Vlad cu soţia Ioana şi Gabriela. (8430)

 

* Cu adâncă durere în suflete şi în inimi anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitei noastre mame

FLOARE SĂLĂGEAN,

în vârstă de 81 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 3 august 2013, ora 13.00 din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Dumnezeu să o odihnească în pace. Fiul Adrian cu soţia Anica, nepoţii Ionuţ cu Adela şi Delia. (8429)

 

COMEMORĂRI

 

* Se împlineşte un an de când iubitul nostru frate şi cumnat

ŞTEFAN PERCZEL,

de 63 ani, ne-a părăsit pentru totdeauna. Odihnă veşnică. Sora Kati şi cumnatul Viorel. (8355) 

 

 

* Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de o fiinţă dragă. Timpul trece, dar durerea din sufletele noastre şi lacrimile din ochii noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu doi ani de zile, când a plecat la cele veşnice iubitul nostru soţ, tată, cuscru şi bunic, preacucernicul părinte protopop

MIHAI IANCU,

din Tinca. Chipul său blând a rămas şi va rămâne veşnic în inimile noastre. Te-ai retras liniştit aşa cum ai trăit în lumea celor buni şi drepţi. Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase plecând prea devreme dintre noi. Te-am iubit prea mult şi te-am pierdut. Azi nu mai eşti unde erai, dar vei rămâne întotdeauna în inimile noastre. Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica ortodoxă din Tinca, duminică, 4 august 2013. Rugăm pe bunul şi Atotputernicul Dumnezeu ca sufletul său să-l aşeze în cetele drepţilor, iar pe noi cei rămaşi Dumnezeu să ne întărească. Veşnica lui pomenire, vrednică de amintire, în veci să fie pomenirea lui! Soţia prezbitera Lucreţia, fiul preot arhidiacon Alin cu soţia Ramona şi cuscrii Petru şi Florica Balint. (8408)

 

* Retrăim aceleaşi clipe de durere şi tristeţe ca în urmă cu un an, când Domnul Dumnezeu L-a chemat la El, pe scumpul nostru soţ, tată şi bunic,

DUMITRU BACIU,

lăsând în urma lui doar lacrimi, dor, amintiri dragi, care să ne aline sufletele. Parastasul de pomenire va avea loc în data de 3 august 2013, ora 8.30 la Mănăstirea „Sfintei Cruci" din Oradea. Recunoştinţă celor care îi vor dărui o clipă de aducere aminte. Timpul nu va putea să aline niciodată durerea despărţirii, dar nădăjduim într-o revedere în Împărăţia Lui Dumnezeu cea veşnică. Te vom iubi mereu. Soţia Eta, fiul Ioan, nora Violeta şi nepoata Andrea. (8342)

 

* Păstrez neştearsă amintirea dragului meu soţ

MIRCEA VAIDA

şi-i aduc un pios omagiu de dragoste şi neuitare şi acum la cei doi ani de la trecerea în eternitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Lucreţia. (8340)

 

* Se împlinesc 6 săptămâni de la marea trecerea în lumea celor drepţi, după o grea suferinţă, a iubitului şi nepreţuitului nostru soţ, tată şi bunic

învăţător VASILE BOGDAN

(DOMNU), din Şebiş. A trăit 76 ani. Îi vom închina rugăciunile noastre, mulţumindu-i şi pomenindu-i dăruirea, generozitatea şi sacrificiile de care a dat dovadă toată viaţa, slujind cu mare cinste şi omenie familia şi generaţiile de elevi, pe care i-a format şi care astăzi poartă pecetea integrităţii sale morale şi profesionale. Îl vom plânge mereu! Soţia Silvia, fiul Valentin cu familia şi fiica Lidia cu familia. (958) 

 

* Cu adâncă durere în suflete anunţăm împlinirea unui an de la trecerea la cele veşnice a scumpului nostru soţ, tată, socru şi bunic,

prof. BUJOR MERA.

Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 3 august, ora 18.00, la Biserica "Sfânta Treime" din Parcul Traian. Recunoştinţă celor care îi vor păstra un moment de reculegere. Familia veşnic îndurerată. (962)  

 

* Cu aceeaşi nemărginită durere amintim că au trecut 2 ani de când ne-a părăsit pentru totdeauna bunul şi dragul nostru soţ, tată, socru şi bunic,

col. (r) IOAN PLUGAR.

Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul lui bun în linişte şi pace, iar neuitarea şi dragostea noastră să-i vegheze odihna. Mulţumim celor care-i păstrează vie amintirea. Soţia Silvia, fiicele Otilia şi Laura cu familiile lor. (961)