Marți, 16 august 2022 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local din Vadu Crișului. În urma demisiei consilierului Pali Gabriel Ioan de la USR PLUS, a depus jurământul Gligor Ioan-Alexandru.

După deschiderea ședinței de către primarul Cosma Dorel, secretarul Mihai Luca a citit hotărârea de validare a judecătoriei Aleșd ca și consilier al lui Gligor Ioan-Alexandru, apoi acesta a depus jurământul în fața consiliului local. Lucrările ședinței au fost preluate și conduse în continuare de către președintele de ședință Nojea Alin Alexandru. Consilierii au votat în unanimitate procesul verbal al ultimei ședințe ordinare și s-a trecut la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi. Primele două proiecte de hotărâri au fost propuse de către primarul Cosma și s-au votat pe rând: rectificarea bugetului local al comunei Vadu Crișului pe anul 2022 și majorarea  capitalului social al societății Apă Canal Vadu Crișului SA, prin aducerea unui aport în numerar, de către asociatul Comuna Vadu Crișului, de 100.000 lei. La următoarele puncte de pe ordinea de zi viceprimarul Ioan Hasas a propus spre  aprobare participarea la „Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”,  și a devizului general pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în  comuna Vadu Crișului, județul Bihor – partea II”.  „Administrația Fondului pentru Mediu  va organiza din nou o sesiunie de depunere a dosarelor de finanțare în anul 2022, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public. Vă rog să aprobați acest proiect de hotărâre, ca să putem depune în timp util proiectul de finanțare” a spus viceprimarul. 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de colaborare  între Consiliul Local al comunei  Vadu Crișului, jud. Bihor și  Asociația de Vânătoare Selina, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 52 Bălnaca, inițiatorul a explicat că AV Selina a depus o cerere în acest sens, modelul acordului este în conformitate cu prevederile Legii nr. 407 din 9 noiembrie 2006 al vânătorii și a protecției fondului cinegetic și al Ordinului nr. 1.570 din 7 iunie 2022 al ministrului mediului, apelor și pădurilor, privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic.  La punctul șase de pe ordinea de zi – inițiat de primarul comunei - s-a aprobat vânzarea directă a terenurilor domeniu privat al comunei Vadu Crișului către următorii concesionari de terenuri: Ianc Vasile-Teodor, Motosan Florin-Gabi și Nojea Alexandru. În final a avut loc o informare privind bilanțul pe anul 2021 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Apa Canal Vadu Crișului SA.