Societatea de Binefacere „Don Orione” a încheiat cu succes proiectul intitulat „Clean Energy for a Bright Future”, 2019/107407, proiect în cadrul căruia au fost construite şi date în folosinţă două centrale fotovoltaice.

 

Proiectul a fost finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014 - 2021, în cadrul „Programului de Energie din România". Proiectul a fost depus spre finanțare de către Societatea de Binefacere „Don Orione” Oradea în luna mai 2019, în cadrul Programului pentru energie în România, Domeniu  de  interes:  Energie regenerabilă, Schema de granturi mici - SGS - 1: „Energie  hidroelectrică,  geotermală  și  alte surse de energie regenerabilă pentru IMM - uri și ONG - uri”.  Contractul de finanțare a fost semnat în luna aprilie, 2020. Durata de implementare a proiectului a fost de 15 luni, activitățile derulându-se în perioada cuprinsă între 1 iunie 2020 și 31 august 2021. Bugetul total al proiectului a fost, conform Contractului de finanțare, de 111.000 Euro, din care 99.900 a reprezentat finanțarea primită din partea Mecanismului financiar Norvegian.

Obiectivul general al proiectului a avut în vedere creșterea eficienței energetice prin utilizarea energiei solare ca și energie regenerabilă, propunându-ne astfel să reducem cantitatea de emisii de poluanți, dar, în același timp, să putem satisface cererea grupurilor țintă pe care le avem în vedere, mai exact aceea de a beneficia de energie în mod constant, într-un mediu sigur și curat.

Prin intermediul proiectului au fost construite două centrale fotovoltaice (una în Oradea și una în satul Zece Hotare, comuna Șuncuiuș) care vor permite utilizarea energiei solare ca o resursă alternativă pentru utilitățile zilnice și beneficierea de o sursă stabilă de energie cu un impact extrem de redus asupra mediului. În cazul orașului Oradea, centrala fotovoltaică a fost construită la Liceul Don Orione, iar în cazul satului Zece Hotare, la Refugiul turistic pe care organizația îl deține. Ambele centrale sunt date deja în folosință cu putere instalată de câte 27 KWp, produc energie electrică și reduc emisiile de dioxid de carbon. S-au semnat contracte cu furnizorii de energie electrică de la ambele locații, astfel energia produsă și neconsumată va fi descărcată în rețeaua națională.

„Cu ajutorul primit din partea Mecanismului financiar Norvegian, am dezvoltat un proiect prin care am optat în favoarea energiei solare, deoarece impactul său asupra mediului este minor în comparație cu orice altă sursă de energie. Nu produce gaze cu efect de seră și nu poluează apa, solul sau aerul”, transmit reprezentanţii organizaţiei. „Nu în ultimul rând, proiectul nostru a reprezentat și o modalitate de a comunica un mesaj relevant grupurilor țintă și comunității, și anume acela de a intensifica utilizarea energiei din surse regenerabile pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de un mediu sănătos și curat”, au mai subliniat aceştia.