La Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei se derulează, pe perioada a 20 de luni, un nou proiect, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități transnaționale”, grupul țintă fiind format din 35 de elevi, care efectuează patru fluxuri de mobilitate în Portugalia și Cipru.

 

La finalul săptămânii trecute, mai precis vineri seara, 14 iunie, chiar dacă vacanța și-a intrat în drepturi, la Liceul Tenologic „Unirea” Ștei a fost forfotă, deoarece câțiva elevi din clasa a X-a C, specialitatea tehnician transporturi, prof. diriginte Adrian Gruie, au particpat, alături de părinți, la ședința de pregătire, ținută de profesorii Rodica Drăgoi și Adrian Gruie, pentru a doua mobilitate de proiect care se efectuează în această perioadă în Cipru. Această a doua mobilitate de proiect, după cea efectuată în Portugalia, în perioada 24 februarie - 9 martie, face parte din noul proiect Erasmus+, Nr. 2018-1-RO01-KA102-048132, cu titlul „Pregătire profesională la standarde europene prin mobilități transnaționale”, având un grant de finanțare de 87.450 euro. Obiectivul general al proiectului este creșterea calității serviciilor educaționale de școală prin dezvoltarea de parteneriate cu angajatori și prin participarea elevilor la stagii de practică în companii reprezentative ale Uniunii Europene, pentru dobândirea de cunoștințe și abilități specifice calificării alese, în vederea integrării socio-profesionale a viitorilor absolvenți. În cadrul proiectului, unul dintre obiectivele specifice va fi îmbunătățirea accesului la învățare pentru elevii din grupuri dezavantajate, prin participarea la mobilitățile de formare profesională VET a cel puțin 20 de elevi din aceste grupuri. De asemenea, se urmărește dezvoltarea de către toți participanții a competențelor interculturale și a celor de comunicare în limba engleză, prin contactul direct cu valoruile culturii și civilizației din Portugalia și Cipru, precum și creșterea calității ofertei educaționale a Liceului Tehnologic „Unirea” Ștei, prin dezvoltarea unui parteneriat durabil și eficient cu organizații și agenți economici din Uniunea Europeană. Iată, așadar faptul că de la 1 februarie, din acest an, denumirea Colegiului Tehnic „Unirea” Ștei a fost transformată în Liceul Tehnologic „Unirea” Ștei nu împiedică cu nimic actul educațional, ci, din contră, la această instituție de învățământ se vor putea pregăti adevărați specialiști în diferite categorii profesionale, ceea ce întărește, un fapt „uitat” în ultima perioadă chiar la nivel național, că meseria este „brățară de aur”. Putem afirma, fără teama de a greși, că cei șapte elevi uniriști - Daniel Cătălin Belei, Gabriel Dacian Ciote, Andrei Dobra, Florian Petru Iancuț, Ioan Roland Igaș, Radu Pașcu Mance, Dănuț Călin Mateiu - împreună cu profesorii Rodica Drăgoi și Adrian Gruie, pot fi numiți, evident păstrând proporțiile, niște adevărați „ambasadori” bihoreni, care cu siguranță vor dovedi că elevii care urmează cursurile unui Liceu Tehnologic se pot ridica la un grad ridicat de învățătură. În perioada 14 - 29 iunie, cât va dura mobilitatea de proiect din Phapos, elevii vor efectua ore de practică în service-uri auto din Cipru, care vor consta din lucrări de întreținere și reparație la mecanismul motor, mecanismul de distribuție, la instalația de alimentare, instalația de răcire, instalația de ungere și la sistemul de pornire.